Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Academia Copernicana - rekrutacja 2020/2021

2020-07-09

Od 6 lipca 3 września trwa rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej "Academia Copernicana".

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska "Academia Copernicana" (AC) jest szkołą, która stawia na nowoczesność i umiędzynarodowienie. Oferowane projekty badawcze będą realizowane przez przyszłych doktorantów w międzynarodowych zespołach badawczych - każdy doktorant będzie pod opieką specjalisty z kraju i zza granicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu już na starcie kariery naukowej nasi doktoranci mają możliwość współpracy z uznanymi w świecie nauki ekspertami z zagranicznymi uczelniami. Program AC kładzie nacisk na niezbędne w nowoczesnej nauce kwalifikacje, takie jak umiejętność skutecznego składania wniosków o krajowe i międzynarodowe granty badawcze, pisanie publikacji naukowych według najwyższych światowych standardów, a także zbieranie, opracowywanie i prezentacja danych zgodnie z najnowszymi trendami naukowymi. Dzięki ofercie zajęć całkowicie w języku angielskim, szkoła jest otwarta na doktorantów z całego świata.

AC opiera się na współpracy wszystkich Wydziałów UMK, toteż można realizować w jej ramach projekty badawcze z wszystkich dyscyplin naukowych, w tym projekty interdyscyplinarne. Corocznie proponowane projekty naukowe są zgłaszane przez przyszłych promotorów do 30 kwietnia. W tym roku oferowane są projekty w ramach dyscyplin: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Tematy tegorocznych projektów wraz z ich opiekunami na rok akademicki 2020/2021 dostępne są na stronie Academia Copernicana.

Rekrutacja odbywa się online. Skany dokumentów należy przesłać na adres academia.copernicana@umk.pl. Oryginały do weryfikacji należy przedstawić przed rozmową kwalifikacyjną. Lista niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie AC. Dla osób z zagranicy lub z innych powodów nie mogących stawić się osobiście, AC oferuje możliwość przeprowadzenia także rozmowy kwalifikacyjnej online.

Szczegóły rekrutacji

Strona internetowa Academia Copernicana