Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

List prorektorów UMK ds. kształcenia do społeczności akademickiej

2020-07-06

Panie i Panowie

Drogie Studentki i Studenci

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Szanowni Państwo,

 

Przed nami nowy rok akademicki, który rozpocznie się w warunkach związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Chcielibyśmy poinformować Państwa o zmianach dotyczących kształcenia, prosząc jednocześnie o szczegółowe zapoznanie się z nowym zarządzeniem w tej sprawie (Zarządzenie Rektora 147/2020/259).

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną nie jesteśmy dziś w stanie przewidzieć, z jakimi obostrzeniami w realizacji zajęć dydaktycznych będziemy musieli się zmierzyć. Chcemy jednak wykorzystać doświadczenia w edukacji zdalnej zdobyte przez całą naszą społeczność  w trakcie pandemii oraz lepiej przygotować się do czekających nas wyzwań w tym zakresie.  Planujemy zatem już od września rozpocząć odpowiednie szkolenia zarówno dla studentów, jak  i pracowników, a także myślimy o rozbudowie  infrastruktury służącej zdalnej edukacji.

Zarządzenie ma na tyle elastyczny charakter, aby możliwe było podejmowanie na jego podstawie decyzji, które będą dostosowane do wymogów zmieniającej się sytuacji. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie powrócić do prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej w najszerszym z możliwych wymiarów, ale liczymy się też z koniecznością wprowadzenia zdalnego nauczania w przypadku wyznaczonych do tego przedmiotów. Zarządzenie wprowadza wobec pracowników obowiązek przygotowania na nowy rok akademicki wykładów i konwersatoriów w formie zdalnej. Decyzje o ich uruchomieniu w uzasadnionym przypadku podejmie z wyprzedzeniem dla całego uniwersytetu Rektor lub w poszczególnych przypadkach Dziekan. W wypadku pozostałych zajęć decyzję o ich zdalnym prowadzeniu podejmą dziekani wydziałów, kierując się przede wszystkim względami bezpieczeństwa oraz troską o zapewnienie jak najlepszej jakości kształcenia.

Zajęcia, które z uwagi na swoją specyfikę nie będą mogły zostać przeprowadzone zdalnie i wymagają bezpośredniego udziału studentów i pracowników, będą prowadzone z zachowaniem szczególnych środków ostrożności sanitarnych. Zakładamy, że upływ czasu i ograniczenia sanitarne znacząco obniżą zagrożenie, co umożliwi nam przeprowadzenie tradycyjnej sesji egzaminacyjnej na zakończenie I semestru roku akademickiego 2020/2021.

Szanowni Państwo, to niezwykle trudny czas dla naszej społeczności. Dziękujemy całej społeczności akademickiej za to, że szybko i sprawnie dostosowała się do nowych warunków i istniejących ograniczeń. Raz jeszcze prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z nowym zarządzeniem. Życzmy nam wszystkim, abyśmy mogli jak najszybciej wrócić do pracy i studiowania w warunkach, do których byliśmy przyzwyczajeni, bez obaw o zdrowie nasze i naszych bliskich.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Beata Przyborowska, prorektor UMK ds. kształcenia

Prof. dr hab. Przemysław Nehring, prorektor elekt ds. kształcenia