Wiadomości

Czasopisma z UMK w bazie Scopus

2020-06-24

W najnowszym rankingu Scopus CiteScore Rank 2019 znalazło się jedensaście wydawnictw z afiliacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wskaźnik CiteScore mierzy średnią liczbę cytowań w danym dokumencie opublikowanym w serii. Wśród wydawnictw Uniwersytetu Mikołaja Kopernika znalazły się następujące czasopisma:

 1. "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", którego wskaźnik CiteScore wyniósł 1.9. Czasopismo jest indeksowane wśród czterech dziedzin nauk społecznych: Cultural Studies, Demography, Urban Studies i Geography, Planning and Development. Wśród czasopism o studiach kulturowych zajmuje 69. miejsce na 1002 notowane w rankingu czasopisma.
 2.  "Topological Methods in Nonlinear Analysis", które jest wydawane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera. Wskaźnik CiteScore dla tego czasopisma to 1.2. Czasopismo jest notowane na 86. miejscu wśród 151 pozycji w rankingu w dziedzinie analizy.
 3. "Logic and Logical Philosophy", które jest redagowane przez pracowników Katedry Logiki. Wskaźnik CiteScore dla tego czasopisma wyniósł 1.0. "Logic and Logical Philosophy" zajmuje 129. miejsce na 606 notowanych w rankingu, co klasyfikuje czasopismo wśród 22% najlepszych czasopism z dziedziny filozofii.
 4. "Eastern European Countryside", którego wskaźnik CiteScore wyniósł 0.8. Czasopismo jest indeksowane w kategorii Social Sciences w dwóch podkategoriach: Sociology and Political Science i Geography, Planning and Development.
 5. "Ecological Questions", którego wskaźnik CiteScore wyniósł 0.7. Czasopismo indeksowane jest w czterech kategoriach: Social Sciences, Agricultural Science i w dwóch podkategoriach Environmental Science. W pierwszej z nich zajmuje 471. miejsce wśród 679 notowanych w tej dziedzinie czasopism.
 6. "Scientia et Fides", którego wskaźnik CiteScore wyniósł 0.4. Czasopismo indeksowane jest wśród publikacji o studiach religioznawczych i filozoficznych. Wśród czasopism dotyczących studiów religioznawczych zajmuje 146. miejsce na 492 ujętych w rankingu, co plasuje to wydawnictwo wśród 30% najczęściej cytowanych.
 7. "Biblica et Patristica Thoruniensia", którego wskaźnik CiteScore wyniósł 0.1. Czasopismo indeksowane jest wśród publikacji dotyczących studiów religioznawczych na 417 miejscu.
 8. "Theoria et Historia Scientiarum", który nie jest jeszcze indeksowany w rankingu CiteScore, a został ujęty w SCImago Journal Rank (SJR 2019: 0.103). "Theoria et Historia Scientiarum" jest notowana w czterech kategoriach: Arts and Humanities, Neuroscience i dwukrotnie w Social Science (Linguistic and Language oraz Communication).

Ponadto na tej liście są także 3 czasopisma, które są indeksowane w bazie Scopus od 2019 r. i nie wyliczono dla nich jeszcze odpowiednich wskaźników. Są to:

 1. "Biuletynu Polskiej Misji Historycznej"
 2. "Comparative Law Review"
 3. "Bulletin of Geography. Physical Geography Series"

CiteScore 2019

Więcej informacji o rankingu