Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Docenieni za wynalazki

2020-06-23

Naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zostali docenieni na XIII Międzynarodowych Targach i Konkursie Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 Online. To największe polskie targi promujące innowacyjne rozwiązania z całego świata.

Targi INTARG mają charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Stanowią one forum prezentacji wynalazków oraz innowacyjnych wyrobów, technologii i usługi z wielu branż i dziedzin od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego.

Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka za projekty nagrodzone na arenie międzynarodowej w 2019 roku zostały przyznane za następujące projekty:

  1. Wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami. Współautorką projektu jest dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK (WNoZ). Projekt powstał w kooperacji z naukowcami z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  2. Walce do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia. Współautorką projektu jest dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK. Projekt powstał w kooperacji z naukowcami z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  3. Sposób otrzymywania trójwymiarowych róż grafenowych. Autorami projektu są mgr Piotr Kamedulski (WCh), prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz (ICNT), mgr Wojciech Zieliński (WCh), Paweł Nowak (WCh).

Ponadto naukowcy z UMK otrzymali także trzy medale:

  1. Złoty medal za "Sposób otrzymywania trójwymiarowych róż grafenowych". Autrami projektu są mgr Piotr Kamedulski, prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, mgr Wojciech Zieliński, Paweł Nowak.
  2. Srebrny medal za "Zestaw diagnostyczny chwytów podstawowych w terapii ręki wraz z nakładkami dla chwytów grafomotorycznych optymalnych". Autorką projektu jest dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK.
  3. Brązowy medal za "Preparat farmaceutyczny na bazie olejków eterycznych do leczenia infekcji grzybiczych jamy ustnej". Autorami projektu są dr Piotr Bilski z Wydziału Farmaceutycznego CM UMK oraz naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wynalazki dr hab. Emilii Mikołajewskiej, prof. UMK (Zestaw diagnostyczny chwytów podstawowych w terapii ręki wraz z nakładkami dla chwytów grafomotorycznych optymalnych) i mgra Piotra Kamedulskiego, prof. dra hab. Jerzego P. Łukaszewicza, mgra Wojciecha Zielińskiego i pana Pawła Nowaka (Sposób otrzymywania trójwymiarowych róż grafenowych) powstały dzięki projektowi „KUBUS 2.0 - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności 2.0”. Środki z przedsięwzięcia realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK umożliwiły także uczestnictwo w XIII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2020.

Szczegółowe informacje