Wiadomości

[fot. Wojciech Szabelski/kujawsko-pomorskie.pl] fot. Wojciech Szabelski/kujawsko-pomorskie.pl

Nagrody Marszałka

2020-06-17

Do 13 lipca można składać wnioski do jubileuszowej 20. edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2019 roku.

Najważniejsze regionalne wyróżnienia za wybitne dokonania w takich obszarach działalności publicznej, które są najbardziej znaczące dla regionu, przyznawane są w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

Zasady naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej województwa. Termin składania wniosków upływa 13 lipca 2020 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).