Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Badanie satysfakcji studentów i pracowników

2020-06-10

Od 10 czerwca do 30 września potrwa tegoroczne badanie poziomu satysfakcji studentów i pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem badania prowadzonego wśród studentów jest wskazanie ich poziomu zadowolenia z programu studiów, realizacji zajęć dydaktycznych, infrastruktury, organizacji studiów, obsługi administracyjnej, komunikacji wewnętrznej oraz ogólnej satysfakcji.

Badanie poziomu satysfakcji pracowników UMK ma natomiast na celu zebranie opinii na temat różnych aspektów pracy na UMK. Umożliwi ono identyfikację mocnych i słabych stron Uczelni oraz będzie wykorzystane do poprawy satysfakcji zawodowej pracowników, sprawniejszego zarządzania i poprawy warunków pracy. Oba badania są anonimowe, a wypełnienie kwestionariusza ankiety, zajmuje kilka-kilkanaście minut.   

Z uwagi na COVID-19 kwestionariusz ankiety został wzbogacony o pytania mające na celu zbadanie poziomu satysfakcji studentów i pracowników z uwzględnieniem działań podjętych przez Uczelnię w warunkach pandemii.

Link do ankiety każdy z pracowników otrzymał indywidualnie na służbowe imienne konto e-mail, a każdy ze studentów bezpośrednio na skrzynkę swojego USOS-maila. Badania są przeprowadzane na podstawie Zarządzeń nr 202 i 203 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury badania satysfakcji pracowników, studentów i uczestników studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.