Wiadomości

Dygitalizacja zborów w Bibliotece Uniwersyteckiej [fot. Andrzej Romański]

Dygitalizacja zborów w Bibliotece Uniwersyteckiej

fot. Andrzej Romański

Bogatsza biblioteka cyfrowa

2020-06-08

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, wspólnie z 14 szkołami wyższymi i instytucjami kultury z 11 krajów europejskich, uczestniczy w realizacji projektu eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens w ramach programu Kreatywna Europa, Podprogram Kultura. Toruńska książnica uniwersytecka jest jedynym polskim partnerem tego projektu.

Jednym z zadań projektu jest ustalenie stanu prawnego, digitalizacja i udostępnienie na dedykowanym portalu 15 000 dzieł literackich wydanych w XX i XXI w., a do tej pory niedostępnych cyfrowo. Istotnym aspektem jest to, by wyboru dzieł do upowszechniania dokonywali nie tylko bibliotekarze, ale by każdy chętny mógł uczestniczyć w procesie selekcji, przesyłając do Biblioteki swoje propozycje tytułów do ucyfrowienia. Zadaniem bibliotekarzy będzie ustalenie statusu prawnego dzieła, co może wiązać się np. z koniecznością pozyskania praw od autora czy wydawcy, oraz przeprowadzenie procesu ucyfrawiania zakończonego upowszechnieniem najpierw w lokalnej Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, a w następnej kolejności na międzynarodowym portalu. Drugą opcją uczestnictwa w doborze tekstów do upowszechniania w ramach projektu EODOPEN jest deponowanie książek przez ich autorów lub redaktorów w Repozytorium UMK, skąd trafią także do wspomnianego portalu, kumulującego efekty przedsięwzięcia.

Pracownicy Biblioteki zachęcają czytelników do przesyłania na adres skany-bu@umk.pl propozycji tytułów książek lub czasopism wydanych w XX i XXI wieku, a przechowywanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, do których chcieliby mieć dostęp online. W przypadku czasopism należy podać numery woluminów lub roczników. Bibliotekarze sprawdzą, czy proponowane wydawnictwa nie zostały już ucyfrowione, a następnie podejmą prace związane z ustaleniem lub też, w zależności od stanu prawnego dzieła, uzyskaniem praw do upowszechnienia. Autorów zachęca się natomiast do deponowania publikacji w Repozytorium UMK. W rezultacie tych wspólnych działań zasoby Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium UMK wzbogacą się o treści potrzebne czytelnikom i będą służyły upowszechnianiu dzieł naukowych i literackich.