Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Dotacja na nowy sprzęt

2020-06-03

Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uzyskał dotację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zakup nowego monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego. Dofinansowanie w wysokości 2 350 000 zł zostało przyznane w ramach przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową.

Dyfraktometr będzie wyposażony w podwójne źródło promieniowania rentgenowskiego: lampy z anodami Mo i Cu oraz przystawkę temperaturową (80-400K). Badania strukturalne prowadzone z użyciem nowego dyfraktometru będą służyć poznaniu molekularnych podstaw aktywności biologicznej i katalitycznej związków małocząsteczkowych. Dyfraktometr umożliwi też badanie próbek wykazujących słabą zdolność dyfrakcji (np. monokryształów białek) oraz związków nietrwałych termicznie. Najwyższej jakości źródła promieniowania i detektor umożliwią też badania substancji nietrwałych i kryształów o małych rozmiarach.

Inwestycja będzie zapleczem aparaturowym dla badań strukturalnych prowadzonych w pięciu katedrach Wydziału Chemii, a także w ramach Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej" w projekcie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.