Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Dr Anna Kola w międzynarodowym zespole

2020-06-03

Dr Anna Maria Kola z Katedry Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej INP została ekspertką w zespole roboczym Towards a European Approach for Micro-credentials powołanym przez Komisarz ds. Innowacji, Badań naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży - Mariyę Gabriel.

Członkowie grupy konsultacyjnej wspólnie opracują dla Komisji sprawozdanie na ten temat wspólnych cech europejskiego podejścia do kursów typu micro-credentials oraz plan działań, które mają zostać podjęte na poziomie UE przez władze krajowe, instytucje szkolnictwa wyższego i inne właściwe zainteresowane strony. Celem takich działań jest zapewnienie upowszechnienia, walidacji i uznawania tych form kształcenia. Grupa konsultacyjna składa się z praktyków pracujących w organach krajowych, agencjach ds. zapewnienia jakości, instytucjach szkolnictwa wyższego i innych właściwych zainteresowanych stronach.

Dr Anna Maria Kola reprezentuje w pracach zespołu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również konsorcjum YUFE. Jest jedyną Polką w zespole.

Dr Anna Maria Kola – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, członkini Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2016–2019 i 2020–2023) w zespołach – Zespole I Nauk Społecznych i Prawnych oraz Zespole ds. Kształcenia Nauczycieli. Badaczka edukacji elitarnej w Polsce i na świecie (University of Oxford, Harvard University, Peking University), realizująca badania z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki oraz pracy socjalnej. Przewodnicząca zespołu roboczego zajmującego się jakością kształcenia studentów i doktorantów w ramach projektu UMK – Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, autorka wielu opracowań dotyczących studiów doktoranckich, reform szkolnictwa wyższego, nauki, a także jakości kształcenia, w tym książki pt. "Kształcenie elit społecznych? Studia doktoranckie w Polsce jako forma i potrzeba konstruowania zapoznanego mitu" (2018). Propagatorka i inicjatorka wielu projektów społecznych w III sektorze, także tych realizujących trzecią misję uniwersytetu, działaczka ruchu społecznego Obywatele Nauki.