Wiadomości

Kultura studencka w XXI wieku

2020-06-02

28 maja Maurycy Męczekalski oraz Małgorzata Tarkowska-Kochańska z Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa wzięli udział w seminarium online Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 16 akademickich centrów kultury z całej Polski.

Kluczową częścią projektu będzie planowane na jesień 2021 r. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej zorganizowane w ACK UMCS Chatka Żaka w Lublinie, na którym uczestnicy spotkają się z przedstawicielami władz państwowych, akademickich ośrodków kultury i studentami, aby zaprezentować dogłębną analizę zjawiska kultury studenckiej w realiach XXI wieku. Wnioski zgromadzone podczas tego spotkania zostaną przekazane w formie rekomendacji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Inicjatywa ta będzie docelowo działaniem cyklicznym, stale monitorującym kierunki rozwoju kultury studenckiej w Polsce.

Seminarium online prowadziła Izabela Pastuszko, Dyrektor Programowy ACK UMCS Chatka Żaka. Spotkanie było okazją do zaprezentowania działalności każdej instytucji, wymienienia się doświadczeniami i oczekiwaniami wobec Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej. ACKiS Od Nowa bierze czynny udział w pracach Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

Zapis transmisji

O Forum Kultury Studenckiej

Inicjatorem forum jest ACK UMCS Chatka Żaka w Lublinie. Celem projektu jest określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury studenckiej i akademickich centrów kultury oraz stworzenie portalu internetowego sieciującego te jednostki. W efekcie budowanej współpracy powstaną rekomendacje, stanowiące podstawę do wsparcia i dalszego rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Głównym wyzwaniem projektu jest zredefiniowanie kultury studenckiej w kontekście kultury polskiej w XXI wieku.