Wiadomości

[fot. naukawpolsce.pl] fot. naukawpolsce.pl

W prezydiach komitetów PAN

2020-05-15

Siedmioro naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zostało wybranych do prezydiów Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin – fizyków, biochemików, socjologów itd. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych.

Na przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej na kadencję 2020-2023 został wybrany prof. dr hab. Bogusław Buszewski. Funkcję tę będzie pełnił po raz drugi. Sekretarzem naukowym Komitetu została dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK. W Komitecie Socjologii zasiądzie prof. dr hab. Tomasz Szlendak z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. W nowej kadencji będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Prof. dr hab. Krystyna Szafraniec została członkinią prezydium. W prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN w nowej kadencji zasiądzie prof. dr hab. Daniela Szymańska. Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski został wybrany zastępcą przewodniczącego w prezydium Komitetu Nauk Historycznych. Tę samą funkcję będzie spełniał prof. dr hab. Tadeusz Kufel w Komitecie Statystyki i Ekonometrii.