Wiadomości

Kopernikańskie seminarium doktoranckie [fot. Andrzej Romański]

Kopernikańskie seminarium doktoranckie

fot. Andrzej Romański

"Doskonała nauka" na UMK

2020-05-11

Cztery wnioski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymają finansowe wsparcie w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Doskonała Nauka".

Celem Programu jest wsparcie uczelni i innych instytucji nauki w realizacji projektów prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prace rozwojowe. Program podzielony jest na dwa moduły: wsparcie konferencji naukowych i wsparcie monografii naukowych. W ramach modułu „Wsparcie konferencji naukowych” wspierana jest realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych. „Wsparcie monografii naukowych” pomaga w realizacji projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki.

W konkursie wyłoniono cztery wnioski z UMK, które otrzymają wsparcie finansowe, po dwa projekty w każdym z modułów. W części "Doskonała nauka" - moduł: wsparcie konferencji naukowych, finansowanie otrzymały:

  1. VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki - tworzenie przyszłości państw (92 000 zł). Osobą merytorycznie odpowiedzialną za projekt jest dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie;
  2. XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (81 667 zł). Osobą odpowiedzialną za projekt jest dziekan Wydziału Chemii, prof. dr hab. Edward Szłyk.

W części "Doskonała nauka" - moduł: wsparcie monografii naukowych wyłoniono następujące projekty:

  1. "Dom podcieniowy na Żuławach" (38 090 zł), monografia autorstwa dr inż. arch. Marty Koperskiej-Kośmickiej;
  2. Przygotowanie i wydanie monografii w języku angielskim pt. "Metatheory of tableau systems" (53 261,20zł), której autorem jest dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK.

Szczegółowe informacje i listy wszystkich zakwalifikowanych projektów