Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Stypendia Rektora za publikacje

2020-05-06

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium za publikację 200-punktową otrzymali:

 1. dr hab. Rafał Kot, prof. UMK (udział 50%), dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK (udiał 40%) oraz dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK (udział 10%) z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Stypendia za publikacje 140-punktowe otrzymali:

 1. dr Sławomir Mandra (udział 100%) i prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 2. prof. dr hab. Chandra Shekhar Pareek (udział 100%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 3. dr hab. Emilia Wilmowicz, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 4. dr inż. arch. Maja Wojtkiewicz (udział 100%) z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej;
 5. dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 6. prof. dr hab. Alina Sionkowska (udział 100%) z Wydziału Chemii;
 7. dr Natalia Osten-Sacken (udział 100%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 8. dr Kenneth Holmqvist (udział 100%) z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Aleksandra Radtke (udział 40%) i dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK (udział 40%) z Wydziału Chemii oraz dr Tomasz Jędrzejewski (udział 10%) i dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK (udział 10%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 10. mgr inż. Emil Korczeniewski (udział 45%), dr Grzegorz Szymański (udział 20%) i prof. dr hab. Artur Terzyk (udział 35%) z Wydziału Chemii;
 11. dr Grzegorz Trykowski (udział 100%) z Wydziału Chemii;
 12. dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Chemii;
 13. dr hab. Paweł Pomastowski (udział 33%) i mgr Gulyaim Sagandykova (udział 33%) z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii oraz prof. dr hab. Bogusław Buszewski (udział 34%) z Wydziału Chemii;
 14. prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii oraz mgr Gulyaim Sagandykova, dr Justyna Walczak-Skierska i dr hab. Paweł Pomastowski z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (udział po 25%);
 15. dr Karolina Słowik (udział 100%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Stypendia za publikacje 100-punktowe otrzymali:

 1. dr Magdalena Formanowicz (udział 100%) z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych;
 2. dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK (udział 60%) i dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK (udział 40%) z Wydziału Nauk Historycznych;
 3. dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych;
 4. dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych.

W kampusie bydgoskim JM Rektor przyznał stypendia za 10 publikacji na poziomie 140 punktów. Wyróżniono następujących pracowników naukowych z Collegium Medicum UMK:

 1. prof. dr hab. Janusz Kowalewski (udział 36,5%), dr hab. Marzena Anna Lewandowska, prof. UMK (udział 63,5%) z Wydziału Lekarskiego;

 2. dr Jan Adamowicz (udział 80%), dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK (udział 10%) i prof. dr hab. Tomasz Drewa (udział 10%) z Wydziału Lekarskiego;

 3. dr Magdalena Nowaczewska (udział 80%), dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 10%), prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak (udział 5%) z Wydziału Lekarskiego oraz dr hab. Wojciech Kaźmierczak, prof. UMK (udział 5%)
  z Wydziału Nauk o Zdrowiu;

 4. prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego;

 5. prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego;

 6. dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego;

 7. prof. dr hab. Danuta Rość (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego;

 8. prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego;

 9. prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego;

 10. dr Adam Wiśniewski (udział 85%), dr Joanna Sikora (udział 10%) z Wydziału Lekarskiego oraz dr hab. Robert Ślusarz, prof. UMK (udział 5 %) z Wydziału Nauk o Zdrowiu;