Wiadomości

[fot. nadesłane] fot. nadesłane

"Znaki apokalipsy" w CSW

2020-05-05

Od 24 kwietnia do 27 września w Centrum Sztuki Współczesnej potrwa Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej "Znaki apokalipsy". Do czasu zniesienia ograniczeń zwiedzanie wystawy będzie możliwe jedynie wirtualnie.

Kuratorami wystawy są dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK i prof. dr hab. Kazimierz Rochecki z Wydziału Sztuk Pięknych UMK, którzy zaprosili artystów do stworzenia prac do otrzymanych fragmentów tekstu Apokalipsy św. Jana. Na wystawie zgromadzono 172 dzieła 93 twórców z Polski, Danii, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Francji i Brazylii. Powstałe prace odnoszą się niemal do każdego wersetu Księgi Objawień św. Jana. Plastyczne wizje do Apokalipsy przefiltrowane zostały przez wrażliwość artystyczną każdego z autorów, twórcze doświadczenia i preferencje uprawianej dyscypliny, a także poprzez różnice kulturowe i wpływy tradycji religijnych krajów, z których pochodzą.

Celem tego artystycznego przedsięwzięcia jest pogłębienie dzisiejszej refleksji nad „Apokalipsą”, dokonanie wnikliwej i wieloaspektowej analizy zawartych w niej przesłań oraz stworzenie aktualnego, a zarazem uniwersalnego artystycznego przekazu treści „Objawienia św. Jana” skierowanego do współczesnego człowieka. Idea ta nawiązuje do średniowiecznej koncepcji „Biblii pauperum”, która w dobie współczesnej cywilizacji obrazkowej znajduje nowe zastosowania i uzasadnienia. Prezentacja jest dopełniona udźwiękowieniem w kompozycji i reżyserii Jędrzeja Rocha Rocheckiego. Wystawa ma charakter interdyscyplinarny – zaprezentowane są na niej dzieła reprezentujące klasyczne dyscypliny sztuki, takie jak malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika, tkanina artystyczna, a także dyscypliny wykorzystujące techniki i media cyfrowe: wideo-art, animacja i rysunek cyfrowy.

Równorzędną część projektu stanowi albumowa publikacja towarzysząca wystawie, która pełni funkcję katalogu, a zarazem jest autonomicznym wydawnictwem zawierającym tekst „Apokalipsy” w nowym tłumaczeniu, zilustrowany reprodukcjami powstałych dzieł. Publikacja zawiera obszerny komentarz apologetyczno-teologiczny do „Apokalipsy” opracowany przez autora tłumaczenia ks. Dariusza Koteckiego, komentarze krytyczno-historyczne zaproszonych autorów: Magdaleny Dembek, Ewy Dryglas-Komorowskiej, ks. Adama Gębalskiego, Mirosława Jasińskiego, Witolda Kaweckiego CSsR, Pauliny Kuhn, Kazimierza Piotrowskiego, Szymona Stenki, a także krótkie autokomentarze artystów biorących udział w wystawie. Autorką koncepcji wystawy oraz redaktorem publikacji jest dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK.