Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Stypendystka ReproNim/INCF

2020-05-04

Dr Karolina Finc, adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii, została stypendystką ReproNim/INCF, całorocznego programu stypendialnego Train-the-Trainer, który jest sponsorowany przez Centrum odtwarzalnych obliczeń neuroobrazowania (ReproNim) oraz Międzynarodowy Ośrodek Koordynacji Neuroinformatyki (INCF).

ReproNim/INCF to całoroczny program stypendialny "Train-the-Trainer", który zapewnia stypendystom koncepcyjne i praktyczne szkolenie w zakresie odtwarzalnych obliczeń neuroobrazowania, a także wsparcie przy przygotowywaniu programów nauczania i wdrażaniu szkoleń w ich macierzystych instytucjach. Dzięki hojnemu wsparciu INCF przyznano w tym roku dziesięć stypendiów. Tegoroczni stypendyści pochodzą z czterech krajów na dwóch kontynentach.

Program ReproNim/INCF zapewnia doświadczenie w różnych aspektach reproducible neuroimaging, w tym w technologiach obliczeniowych, przepływie pracy, obsłudze danych i statystyce. Jako stypendystka, dr Karolina Finc będzie uczestniczyła w szkoleniu w zakresie odtwarzalnych obliczeń neuroobrazowania, które ze względu na sytuację epidemiczną na świecie odbędzie się za pośrednictwem wideokonferencji. Ponadto stypendium zapewnia rok mentoringu i wsparcia, które będą pomocne w rozwoju własnych szkoleń tego typu w lokalnym środowisku naukowym. Stypendium daje także możliwości pracy w sieci i współpracy z wykładowcami, studentami i absolwentami ReproNim.

Więcej informacji