Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Odbiór rzeczy z akademików

2020-04-29

Od 5 maja 2020 r. istnieje możliwość odbioru rzeczy z domów studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbywa się to na następujących zasadach:

1. Od dnia 5 maja 2020 roku umożliwia się odbiór rzeczy przez mieszkańców domu studenckiego.
2. Odbiór rzeczy możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 14:00 oraz w soboty w godzinach 10:00- 16:00.
3. W celu odbioru rzeczy mieszkańcy domów studenckich zobowiązani są do uprzedniego uzgodnienia terminu z administracją danego domu studenckiego drogą mailową lub telefoniczną w godzinach 8.00 - 14.00. Numery telefonów i adresy mailowe znajdują się na stronie internetowej Działu Domów Studenckich i  Hoteli Asystenckich.
4. Niezgłoszenie się w ustalonym terminie (dacie i godzinie) uniemożliwi odbiór rzeczy tego samego dnia.
5. Na podstawie zgłoszeń administracja domu studenckiego prowadzi harmonogram (terminarz) obejmujący datę oraz godzinę odbioru rzeczy.
6. W wyznaczonej dacie i godzinie do domu studenckiego po odbiór rzeczy może wejść jednocześnie nie więcej niż 5 mieszkańców. W celu usprawnienia pakowania każdy mieszkaniec może wejść z jedną osobą towarzyszącą. Planowany czas pakowania rzeczy wynosi 1 godzinę.
7. Wejście do domu studenckiego możliwe jest tylko w maseczkach i rękawiczkach. Po wejściu do budynku konieczne jest odkażenie dłoni płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu do obiektu.
8. Wszystkie osoby wpuszczone na teren domu studenckiego zobowiązane są do zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa i wykonywania poleceń porządkowych pracowników obsługi.
9. Po spakowaniu rzeczy mieszkaniec domu studenckiego zobowiązany jest do rozliczenia z administracją domu studenckiego, tj. zdania pościeli, zwrotu karty mieszkańca i rozliczenia ewentualnych płatności poprzez dokonanie przelewu na indywidualne konto.