Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Zmarła dr Barbara Piątkowska

2020-03-26

W wieku 82 lat zmarła dr Barbara Piątkowska, która przez całe życie zawodowe związana była z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr Barbara Piątkowska urodziła się 1 sierpnia 1937 r. w Toruniu, gdzie  w 1954 r. ukończyła liceum ogólnokształcące. Jako torunianka studiowała biologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W roku 1959 została zatrudniona w Katedrze Zoologii Systematycznej UMK. Stopień doktora uzyskała w 1965 r. na podstawie dysertacji pt. „Wpływ temperatury stosowanej w szeregu pokoleń na strukturę oka mutanta Bar Drosophila melanogaster Meig.”

Dr Barbara Piątkowska zainicjowała badania genetyczne na UMK. Od 1973 r. pracowała w Zakładzie Cytologii Roślin i Genetyki, gdzie zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi genetycznej kontroli mikrosporogenezy.

Była członkiem Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika. W latach 1990-1992 pełniła funkcję kierownika Pracowni Genetyki. Jako ceniony dydaktyk przez wiele lat prowadziła wykłady i zajęcia laboratoryjne z genetyki ogólnej, była także autorem skryptu do nauczania tego przedmiotu. Do dziś kolekcja mutantów muszki owocowej przywieziona przez dr Barbarę Piątkowską ze stażu w Szwajcarii jest utrzymywana i wykorzystywana podczas zajęć z genetyki ogólnej. Aktywnie pracowała na rzecz Olimpiady Biologicznej. Cieszyła się sympatią studentów i pracowników. Do czasu emerytury pracowała jako starszy wykładowca w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska w Zakładzie Genetyki, obecnej Katedrze Genetyki Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

Dr Barbara Piątkowska zmarła 24 marca. Msza św. żałobna odbędzie się 28 marca o godz. 14:00 w kościele św. Michała Archanioła przy ul. Rybaki w Toruniu.