Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Listy zajęć zdalnych na wydziałach

2020-03-26

Zgodnie z Zarządzeniem nr 39 JM Rektora od 26 marca do 10 kwietnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu obowiązuje kształcenie zdalne. Listy zajęć, które odbywają się w tej formie, publikowane i aktualizowane są przez poszczególne wydziały UMK.

Informacje na temat zajęć dydaktycznych odbywających się w formie zdalnej dostępne są na następujących stronach:

Prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformowania uczestników danej grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie studenckiej poczty elektronicznej i zapoznawanie się z informacjami przesyłanymi za pośrednictwem USOS maila.

*Informacja będzie aktualizowana na bieżąco*