Wiadomości

Zmarła prof. dr hab. Jadwiga Gniot-Szulżycka

2020-03-25

24 marca 2020 roku zmarła prof. dr hab. Jadwiga Gniot-Szulżycka, emerytowana profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez całe życie zawodowe związana była z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi UMK.

Prof. dr hab. Jadwiga Gniot-Szulżycka urodziła się 9 grudnia 1935 roku w Mąkowarsku. Rozpoczęła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku biologia. Jej zainteresowania bardzo szybko zwróciły się w kierunku biochemii, więc studia kontynuowała na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie istniała jedyna wówczas w Polsce specjalizacja w tej dziedzinie. W 1958 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Biochemii UMK kierowanej wówczas przez prof. Lecha Działoszyńskiego. W 1965 roku uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy dotyczącej wyodrębniania arylosulfataz A i B z łożyska ludzkiego. Enzymy metabolizujące estry siarczanowe oraz ich rola przemianach metabolicznych i etiologii chorób przez wiele lat były głównym kierunkiem Jej prac badawczych. W 1996 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1992-2006 sprawowała funkcję kierownika Zakładu Biochemii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK.

Dorobek naukowy Pani Profesor to liczne publikacje, monografie, doniesienia konferencyjne. Wykształciła i wypromowała 6 doktorów i wielu magistrów. Aktywnie pracowała również w komisji ds. dydaktyki Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.