Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

List prorektora Sokali do Studentów i Doktorantów

2020-03-21

Drogie Koleżanki i Koledzy Studenci oraz Doktoranci,

Zdaję sobie sprawę, że obecna sytuacja bardzo utrudnia Wam funkcjonowanie, a zalecenia i decyzje Władz Uniwersytetu nie budzą Waszego entuzjazmu. W trosce o bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej, w tej trudnej sytuacji musimy jednak postępować zgodnie decyzjami i zaleceniami rządu RP, MNiSW i GIS.

Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na fakt, że chociaż Wy sami w większości nie należycie do grupy ryzyka, to Wasi bliscy mogą być narażeni na zachorowanie. Podróże, kontakty z innymi osobami, zwłaszcza spoza kręgu najbliższych, znacząco podnoszą to ryzyko, dlatego gorąco proszę o zastosowanie się do zakazu przyjazdu do domów studenckich.

Zapewniam, że jeżeli Władze Uniwersytetu będą zmuszone podjąć decyzję o wykwaterowaniu, nastąpi to wyłącznie w stanie wyższej konieczności i w związku z decyzjami właściwych organów.

Jednocześnie chciałem Wam przekazać, że opłaty za korzystanie z domu studenckiego zostaną obniżone proporcjonalnie do Waszej nieobecności wynikającej z zagrożenia epidemiologicznego. Oczywiście wszelkie rozliczenia zostaną dokonane po Waszym powrocie do domów studenckich.

Bardzo Was proszę o rozważne postępowanie i troskę o najwyższe dobro, jakim jest zdrowie i życie ludzkie. Wpłynie to na powstrzymanie rozwoju epidemii i umożliwi nam wszystkim powrót do zdrowia. Zostańcie zdrowi w domu.

Prof. dr hab. Andrzej Sokala

Prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu