Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Komunikat Kanclerza UMK dla mieszkańców domów studenckich

2020-03-20

Szanowni Państwo,

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu,

działając z upoważnienia Rektora, prof. dra hab. Andrzeja Tretyna, w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniem funkcjonowania naszego Uniwersytetu, przypominam o zaleceniu wyjazdu do domu studentom i doktorantom mieszkającym w domach studenckich, wynikającym z zarządzenia Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jednocześnie uprzejmie proszę, aby osoby, które do tej pory nie opuściły domów studenckich, a zdecydują się to uczynić, wykwaterowały się, zabierając ze sobą lub pozostawiając w depozycie wszystkie rzeczy będące ich własnością lub własnością współlokatorów. Pozwoli to w razie potrzeby wykorzystać pokój jako miejsce odbywania kwarantanny.

Chciałbym także uprzedzić, że w sytuacji konieczności udostępnienia domów studenckich w wyżej wymienionym celu, w pierwszej kolejności obowiązek natychmiastowego ich opuszczenia będzie dotyczył Domu Studenckiego nr 7 i Domu Studenckiego nr 8. Osoby, które ze szczególnie ważnych powodów będą musiały pozostać w domu studenckim, zostaną przekwaterowane do innych domów studenckich. Sprawy te będą rozpatrywane indywidualnie. Rzeczy będące własnością studentów i doktorantów, którzy opuścili już pokoje w domach studenckich nr 7 i 8, zostaną zabezpieczone przez Uniwersytet i umieszczone w depozycie. Zabrania się indywidualnych przyjazdów w celu odbioru pozostawionych w pokojach rzeczy do odwołania.

Zapewniam, że pracownicy Uniwersytetu dołożą wszelkich starań, aby zmniejszyć niedogodności związane z opuszczeniem domów studenckich, prosząc przy tym o wyrozumiałość dla możliwych niedogodności związanych z tą trudną sytuacją.

Tomasz Jędrzejewski
Kanclerz
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu