Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Zmarł prof. Wacław Bała

2020-03-16

W wieku 82 lat zmarł dr hab. Wacław Bała, emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, długoletni pracownik Instytutu Fizyki UMK.

Wacław Bała urodził się 23 września 1937 r. na Pałukach - w Żninie. W czasie wojny wraz z rodzicami został wysiedlony na Wschód, po wojnie wrócił do Żnina, gdzie w 1955 r. skończył liceum. W latach 1955-60 studiował fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach rozpoczął pracę w toruńskim oddziale Przemysłowego Instytutu Elektroniki. W 1970 r. obronił doktorat na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK, a w 1994 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od początku lat 70. pracował w Instytucie Fizyki UMK, zajmując się fizyką ciała stałego. Odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie. Prowadził badania na cienkimi warstwami półprzewodnikowymi, a w szczególności ich własnościami elektrycznymi i optycznymi. Był w Polsce prekursorem wytwarzania cienkich warstw metodą wiązek molekularnych, do czego budował samodzielnie aparaturę i stanowiska pomiarowe. Z czasem zainteresowania badawcze rozszerzył na inne układy o zastosowaniach elektronicznych, w tym półprzewodniki polimerowe, stosowanie obecnie na przykład w telewizorach. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych i krajowych. Najczęściej cytowane prace dotyczą własności cienkich warstw półprzewodnikowych. Co ciekawe, większość z nich powstała już po roku 2000. Wacław Bała zorganizował w Instytucie Fizyki UMK Zakład Mikroelektroniki. Z dużym zaangażowaniem zajmował się dydaktyką. Pod koniec lat 90, na potrzeby nowo utworzonej specjalizacji studiów stworzył, wraz z współpracownikami, pracownię fizycznych podstaw mikroelektroniki i pracownię miernictwa komputerowego. Prowadził zajęcia ze studentami, był opiekunem prac magisterskich, wypromował kilkunastu doktorów. Ostatnio obrona doktorska odbyła się zaledwie kilka miesięcy temu. Na początku lat 70. uczył fizyki w klasie uniwersyteckiej w II Liceum Ogólnokształcącym. Po zakończeniu pracy na UMK i przejściu na emeryturę nadal pracował naukowo i dydaktycznie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajęcia ze studentami prowadził do 2019 r. Był również wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Oprócz pracy zawodowej angażował się w działania społeczne. W roku 1980 uczestniczył w tworzeniu struktur NSZZ Solidarność w regionie toruńsko-bydgoskim. Udzielał się w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. W latach 1996-1998 był radnym Rady Miasta Torunia. Przez ponad 20 lat redagował Informator Parafialny w parafii na Rybakach. Żonaty od 1963 r., wychował dwóch synów: starszy, z wykształcenia fizyk, obecnie informatyk jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, młodszy jest filozofem, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prof. Wacław Bała zmarł 13 marca. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 17 marca. O godzinie 12:00 w Parafii św. Michała Archanioła i bł. B. Markiewicza w Toruniu (ul. Rybaki 59) odbędzie się msza św., następnie pogrzeb na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu (ul. Gałczyńskiego). Przed mszą św. o godz. 11:15 różaniec w kaplicy kościoła. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o ograniczony udział w uroczystościach pogrzebowych. Kontakt w kwestiach organizacyjnych: tel 503 135 502, e-mail: piotr.s.bala@gmail.com.