Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Spotkanie z laureatami Nobla

2020-03-06

Dr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, w wyniku nominacji Fundacji Nauki Polskiej, została wybrana do wzięcia udziału w 70th Lindau Nobel Laureate Meeting. Na wydarzenie zaproszeni zostali wybitni młodzi naukowcy prowadzący badania interdyscyplinarne.

Każdego roku około 30-40 laureatów Nagrody Nobla przyjeżdża do Lindau w Niemczech, żeby spotkać się z kolejnym pokoleniem czołowych naukowców: w zjeździe bierze udział łącznie około 600 studentów, doktorantów i młodych doktorów z całego świata. Lindau Nobel Laureate Meetings sprzyja wymianie myśli między naukowcami różnych generacji, kultur i dyscyplin. Program naukowy każdego Lindau Meeting bazuje na zasadach dialogu. Różnorodne sesje - wykłady, dyskusje, klasy mistrzowskie i panele dyskusyjne - są stworzone tak, aby umożliwić wymianę wiedzy, pomysłów i doświadczeń pomiędzy laureatami Nagrody Nobla a młodymi naukowcami.

Tegoroczne 70. spotkanie laureatów Nagrody Nobla w Lindau jest poświęcone interdyscyplinarności. Rozpocznie się 28 czerwca i potrwa do 3 lipca. 600 młodych naukowców i około 70 laureatów Nagrody Nobla różnych dyscyplin oraz laureaci ACM Prize in Computing spotka się, aby wymienić pomysły i uczyć się od siebie nawzajem.

Więcej informacji o 70th Lindau Nobel Laureate Meeting

Karolina Finc jest asystentem naukowym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł magistra kognitywistyki uzyskała w 2014 roku na Wydziale Humanistycznym UMK. Tytuł doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne, uzyskała na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Obecnie kieruje zespołem naukowym Computational Neuroimaging Team (http://compneuro.umk.pl/) oraz jest członkiem Centrum Doskonałości “Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja” (zespół Neuroinformatyczny, kierownik: prof. Włodzisław Duch). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badania plastyczności ludzkiego mózgu podczas procesów uczenia, a w szczególności reorganizacji jego sieci połączeń – tzw. konektomu. Tematem jej rozprawy doktorskiej była “Dynamika i plastyczność sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w trakcie zadania angażującego pamięć roboczą”. Odbyła staże naukowe na Stanford University (USA), University of Pennsylvania (USA) oraz w Max Planck Institute for Human Development (Niemcy). Laureatka i beneficjentka wielu konkursów, stypendiów i grantów dla młodych badaczy, m.in. grantów PRELUDIUM (2016) i ETIUDA (2017) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendium START (2018) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, poszerzonego o stypendium im. prof. Barbary Skargi dla naukowców, których badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Chętnie popularyzuje wiedzę z zakresu analizy danych neuroobrazowych oraz nauki otwartej jako opiekun Koła Naukowego Neuroobrazowania działającego w ICNT UMK. Więcej informacji