Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Doktorantka w międzynarodowym zespole

2020-02-26

Magister Liliana Siekacz, doktorantka Szkoły Doktorskiej "Academia Copernicana", została jedyną pochodzącą z Polski współautorką artykułu przeglądowego dotyczącego badań dendrochronologicznych na świecie.

Od samego początku badania nad pierścieniami drzew były wykorzystywane jako transdyscyplinarne narzędzie do datowania i odbudowy środowiska. Chronologie słojów drzew w niektórych regionach sięgają wielu tysięcy lat wstecz, otwierając nowy potencjał do badania klimatu, ludzi i ekologii. Jako takie są często wykorzystywanym źródłem różnorodnych badań obejmujących holocen. Są one również przedmiotem stale ewoluującego szeregu technik analitycznych i multidyscyplinarnego podejścia do pytań badawczych. Ta publikacja omawia studia przypadków z najnowocześniejszych interdyscyplinarnych badań dotyczących słojów, odnotowuje ostatnie przełomy i ograniczenia oraz określa kluczowe granice dla przyszłości badań z udziałem słojów.

Na początku lutego Pani Liliana, w ramach czteromiesięcznego stażu finansowanego ze środków szkoły "Academia Copernicna", dołączyła do zespołu badawczego na Uniwersytecie Arizońskim, gdzie będzie prowadziła badania w ramach pracy doktorskiej.

Artykuł "New frontiers in tree-ring research"

Mgr Liliana Siekacz - jest doktorantką na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obroniła pracę pt. "Charakterystyka cech przyrostowych krzewinek Salix polaris poddanych działaniu osuwisk oraz soliflukcji". Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dendrochronologii, szczególnie informacji o przeszłych zmianach środowiska związanymi z procesami geomorficznymi, zmianami klimatu i erupcjami wulkanicznymi. Podczas swoich studiów magisterskich uczestniczyła w trzech wyprawach badawczych do Stacji Polarnej UAM Svalbard, gdzie spędziła łącznie ponad pół roku. Aktualnie mgr Liliana Siekacz prowadzi projekt realizowany w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Academia Copernicana angażujący dyscyplinę nauk o Ziemi i nauki o środowisku (dr Charlotte Pearson, University of Arizona) i nauk biologicznych (dr Marcin Koprowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika). W swoich badaniach pracuje nad odkryciem informacji zakodowanych w strukturze mikroanatomicznej promieniowych przyrostów sosny długowiecznej (Pinus longaeva).