Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Laureaci Programu im. Bekkera

2020-03-02

Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz prof. dr hab. Mirosława Buchholtz z Wydziału Humanistycznego zostali zakwalifikowani do Programu Stypendialnego im. Bekkera. Konkurs organizowany był przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Spośród 457 wniosków złożonych w ramach naboru, finansowanie uzyskało 126. Największą grupę stanowią badacze nauk przyrodniczych, społecznych oraz nauk inżynierskich i technicznych. Wśród naukowców z UMK finansowanie otrzymali:

  • dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK na projekt pn. "Rady uczelni w kanadyjskich uniwersytetach" otrzymał 172 000 zł na badania na University of Toronto (Kanada);
  • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz na projekt pn. "Przyszłość literatury i literaturoznawstwa: od literatury dla dzieci do humanistyki cyfrowej" otrzymała 51 000 zł na badania w Internationale Jungendbibliothek/International Youth Library (Niemcy).

W ramach Programu naukowcy i nauczyciele akademiccy zatrudnieni na polskich uczelniach oraz w jednostkach naukowych mogą otrzymać wsparcie finansowe, które umożliwi im odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie badań naukowych lub pozyskanie materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych. Dla naukowców i nauczycieli akademickich jest to szansa rozwoju i doskonalenia swoich badań naukowych.

Wszystkie wnioski zakwalifikowane do finansowania

Szczegóły projektu