Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Laureaci programu PROM II

2020-03-02

Komisja kwalifikacyjna wybrała laureatów II naboru w programie międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej PROM II realizowanym na UMK.

Komisja zdecydowała się przyznać dofinansowania na 12 staży oraz 10 wyjazdów konferencyjnych dla studentów z UMK. Doktoranci dostaną dofinansowanie wyjazdu w kwocie od 7500 do 14 700 złotych. Doktoranci wyjadą między innymi do Japonii, Korei, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Wielkiej Brytanii czy Francji.

W ramach Programu PROM II sfinansowanych zostanie też 30 stypendiów dla zagranicznych doktorantów, które pokryją koszty związane z przyjazdem na konferencje i szkoły letnie organizowane przez UMK. Konferencje, na które przyjadą doktoranci finansowani z Programu PROM to:

  • Membrane Materials – Modification and Separation (M3-S)
  • 52 Symposium on Mathematical Physics

Szkoły letnie, na które przyjadą doktoranci ze wsparciem Programu PROM to:

  • International Summer School on Megaflood Landforms and Sediments
  • Modeling of Drugs and Ligands (MoDaL) interdisciplinary summer school

2 marca zostanie otwarty dodatkowy nabór w programie międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej PROM II na dofinansowanie wyjazdów stażowych dla doktorantów UMK. Aplikujący do programu mogą wnioskować o stypendia na trzytygodniowe staże. W puli pozostało 9 stypendiów do rozdysponowania. Kwota dofinansowania wynosi 9700 złotych na koszty utrzymania oraz, dodatkowo, od 1000 do 5000 złotych na pokrycie kosztów podróży. Program adresowany jest do doktorantów z następujących wydziałów: Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Nabór do programu potrwa do 16.03.2020 r. Koordynatorem projektu jest dr Łukasz Pepłowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Więcej informacji