Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

UMK działa i inspiruje

2019-12-07

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zdobył nagrodę w konkursie EDUinspiracje 2019 w kategorii szkolnictwo wyższe.

Nagroda została przyznana UMK za realizację międzynarodowego projektu FACES Freely Accessible Central European Soils (Partnerstwo Strategiczne Erasmus+), którego koordynatorem był dr hab. Przemysław Charzyński. prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Do zespołu projektowego w UMK należeli także: dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK, z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK z z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, mgr Marta Wiśniewska z Działu Współpracy Międzynarodowej i mgr Katarzyna Fidos-Kozłowska z Działu Finansowego. Projekt uzyskał dofinansowanie wysokości 247.493,38 euro.

Celem projektu było przygotowanie materiałów dydaktycznych: przewodnika terenowego opisu gleb i ich klasyfikacji według systemu WRB, atlasów (albumów) sekwencji glebowych Europy Centralnej, sylabusa kursu poświęconego kształceniu umiejętności klasyfikacji gleb wg WRB i internetowej bazy prezentującej dane glebowe m.in. w kontekście krajobrazowym za pomocą panoram sferycznych. Przygotowanie rozległej bazy danych glebowych przy zastosowaniu aktualnego systemu, a następnie ich wykorzystanie w nowoczesnych materiałach edukacyjnych, było niezwykle istotne z dydaktycznego punktu widzenia.

Zasięg rezultatów projektu FACES przekroczył znacząco pierwotnie zakładane wyniki, a liczba osób odwiedzających stronę projektu w celu pobrania materiałów dydaktycznych sięgnęła kilku tysięcy użytkowników z ponad 100 krajów. Rezultaty projektu w pełni nadają się do wykorzystania w nauce, pracach naukowych, w atlasach sekwencji glebowych. Do realizacji zadania zgłasza się wiele osób, które chcą zaangażować się w  kontynuację projektu atlasów – kolejnych tomów, aby rozszerzyć terytorialnie zakres klasyfikowanych gleb na inne kontynenty. Zdobyta w projekcie wiedza w zakresie klasyfikacji gleb nie ulega szybkiej dezaktualizacji, wyniki będą aktualne jeszcze przez wiele lat.

Warto podkreślić, że kolejny projekt typu Partnerstwo Strategiczne Erasmus+ przygotowany przez dra hab. Przemysława Charzyńskiego, prof. UMK i dra hab. Marcina Świtoniaka, prof. UMK – SYStem Share Your Soils uzyskał pierwszą lokatę w Polsce w sektorze Szkolnictwo wyższe - konkurs 2019 i jest obecnie na etapie realizacji. Ideą projektu SYStem jest stworzenie edutainmentowych mediów społecznościowych poświęconych opisowi i klasyfikacji gleb. Służyć do tego będzie wielofunkcyjna aplikacja mobilna. Umożliwi przesyłanie geolokalizowanych zdjęć profilu gleb wraz z opisem poziomów, materiałów i właściwości glebowych, z propozycją klasyfikacji wg WRB. Projekt jest realizowany w międzynarodowym partnerstwie obejmującym 9 innych uczelni z Polski, Łotwy, Włoch, Czech, Hiszpanii, Słowenii, Węgier oraz Estonii i uzyskał dofinansowanie w wysokości 352 761,00 euro.

Prof. Charzyński odebrał nagrodę EDUinspiracje w trakcie uroczystej Gali, która odbyła się 3 grudnia br. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Relacja fotograficzna z wydarzenia

Strona projektu

Konkurs EDUinspiracje w 2019 r. odbywał się po hasłem „DZIAŁAM I INSPIRUJĘ!” Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów działań, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a także promocja i upowszechnianie rezultatów najlepszych projektów i w efekcie tego, wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu. Kandydatów do nagrody nominują eksperci.