Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Nasi naukowcy w "Miniaturze"

2019-10-24

Piętnaścioro naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazło się wśród beneficjentów trzeciej odsłony programu "Miniatura", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jak dotąd w tegorocznej edycji ogłoszono pięć list rankingowych.

W konkursie "Miniatura 3" naukowcy mogą starać się o wsparcie takich działań jak badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne, na które można otrzymać od 5 do 50 tys. zł. Czas realizacji zadania nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Laureaci z UMK:

 • dr Tomasz Jędrzejewski z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych otrzyma 49 940 zł na badania wstępne/pilotażowe Ekstrakt z grzyba Coriolus versicolor jak potencjalny modulator fenotypu makrofagów M1/M2 - badanie interakcji pomiędzy komórkami raka piersi i makrofagami;
 • dr Agata Pacuła z Wydziału Chemii otrzyma 49 500 zł na badania wstępne/pilotażowe Seleniany rozpuszczalne w wodzie - rozwiązanie problemu niskiej biodostępności związków selenoorganicznych;
 • dr Tomasz Jasiakiewicz z Wydziału Prawa i Administracji otrzyma 8 690 zł na kwerendę Wykładnia testamentów w prawie polskim i obcym;
 • dr hab. Dawid Szostek, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania otrzyma 45 430 zł na badania wstępne/pilotażowe Opracowanie zwalidowanej skali do pomiaru zachowań kontrproduktywnych w pracy;
 • dr Sonia Szymańska z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych otrzyma 49 390 zł na badania wstępne/pilotażowe Poszukiwanie biologicznie czynnych związków ograniczających kolonizację roślin uprawnych przez mikroorganizmy patogenne dla człowieka;
 • dr Karolina Sikorska z Wydziału Humanistycznego otrzyma 19 910 zł na badania Narracje życiowe współczesnych artystek wizualnych - badania wstępne;
 • dr Bibianna Bałaj z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych otrzyma 44 301 zł na badania Oko-ruchowe strategie stosowane podczas wyobrażeniowej zmiany wielkości obiektów;
 • dr inż. Krystian Erwiński z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otrzyma 6490 zł na badania Badania algorytmów profilowania prędkości w maszynach CNC o różnej konstrukcji kinematycznej. Wyjazd konsultacyjny;
 • dr Joanna Czarnecka z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych otrzyma 40 480 zł na badania Sygnalizacja nukleotydowa jako molekularne wsparcie terapii glejaka - badania wstępne;
 • dr hab. Agnieszka Żuryń, prof. UMK z Wydziału Lekarskiego otrzyma 49 500 zł na badania Cyklina C jako potencjalny czynnik warunkujący agresywność czerniaka złośliwego - badania in vitro;
 • dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych otrzyma 5280 zł na badania Alexander Gerard (1728-1795) - filozof szkockiego Oświecenia: kwerenda w bibliotece Uniwersytetu w Aberdeen;
 • dr Anna Napiórkowska z Wydziału Prawa i Administracji otrzyma 16 177 zł na badania Ograniczona zdolność do pracy a system ubezpieczenia społecznego - badania prawnoporównawcze (kwerenda);
 • dr Olga Impert z Wydziału Chemii otrzyma 42 284 zł na badania Synteza i charakterystyka nowych kompleksowych par jonowych Ru(II)/Ru(III) typu mixed-valence;
 • dr Mariusz Bosiak z Wydziału Chemii otrzyma 49 500 zł na badania Opracowanie dogodnej metody katalizowanego palladem aminowania halogenków i pseudohalogenków heterocyklicznych drugorzędowymi aminami aromatycznymi wobec znanych i autorskich ligandów fosfinowych - badania wstępne;
 • dr Natalia Daśko z Wydziału Prawa i Administracji otrzyma 15 073 zł na badania Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym - racjonalna polityka kryminalna czy populizm penalny? Analiza rozwiązań amerykańskich".

Budżet konkursu "Miniatura 3" to 20 mln zł. Nabór wniosków prowadzony był od czerwca do września 2019 r., a kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco, w miarę postępowania prac zespołu ekspertów oceniającego wnioski.

Listy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania w konkursie "Miniatura 3"