COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Program PROM: czas na wnioski

2019-10-11

10 października rozpoczął się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach drugiej edycji programu PROM - międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK.

W ramach programu finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej opłaconych zostanie 100 przyjazdów i wyjazdów, głównie doktorantów. Z programu mogą skorzystać doktoranci studiujący na wydziałach tworzących Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na UMK, reprezentujących dyscypliny: astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, lub doktoranci chcący przyjechać na te wydziały.

W pierwszym naborze sfinansowanych będzie maksymalnie:

- 30 zagranicznych trzy- lub czterotygodniowych staży naukowych dla doktorantów UMK;

- 12 staży dla doktorantów z zagranicy chcących przyjechać na UMK;

- 20 wyjazdów doktorantów na pięciodniowe, zagraniczne konferencje naukowe.

Dofinansowaniu podlegają koszty utrzymania (co najmniej 4 840 zł dla wyjazdu konferencyjnego oraz 9 700 zł dla stażu trzytygodniowego i 11 450 zł dla stażu czterotygodniowego, w przypadku wyjazdu do krajów OECD), koszty podróży (od 1 000 do 5 000 zł, w zależności od odległości), a w przypadku konferencji - także opłata konferencyjna.

Nabór wniosków potrwa do 6 listopada 2019 r.

Więcej informacji, regulamin programu oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie www.prom.fizyka.umk.pl

Koordynatorem projektu jest dr Łukasz Pepłowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.