COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 Wiadomości

Konferencja Ordines Militares

2019-09-17

W dniach 25–28 września 2019 r. odbędzie się XX Konferencja z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” . Organizatorami wydarzenia są Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK, Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Uniwersytet w Hamburgu.

Tematem konferencji będzie Komunikacja w zakonach rycerskich: przestrzenie – struktury – formy. W czasie trzydniowych obrad zostanie zaprezentowanych 25 referatów dotyczących zagadnień komunikacji wewnątrz zakonów rycerskich oraz ich relacji z różnorodnymi podmiotami zewnętrznymi. W konferencji weźmie udział 26 referentek i referentów z 13 krajów (Czechy, Cypr, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Meksyk, Niemcy, Polska, Węgry, Włochy, USA), jak również liczni dyskutanci. Obrady prowadzone będą w Sali Rektorów Colegium Maximum (25 września) oraz w Sali Konferencyjnej Hotelu Uniwersyteckiego UMK (26–27 września). 25 września, w ramach Konferencji, odbędzie się również 9. Forum Młodych Badaczy Zakonów Rycerskich.

Organizatorami konferencji są prof. dr hab. Roman Czaja i dr hab. Krzysztof Kwiatkowski z Instytutu Historii i Archiwistyki WNH UMK oraz prof. dr Jürgen Sarnowsky z Instytutu Historii Uniwersytetu w Hamburgu (Historisches Seminar, Universität Hamburg). Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, a finansowego wsparcia w organizacji udzieliła Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

XX Konferencja OMCTH ma charakter jubileuszowy. Z tej okazji pierwszego dnia odbędzie się okolicznościowy wieczorny wykład otwarty prof. dra hab. h.c. mult. Udo Arnolda pt. „Ordines Militares – 20 Konferenzen, der Weg einer Freundschaft”.

Szczegółowe informacje:

Program XX OMCTH

9. Forum Młodych Badaczy Zakonów Rycerskich