COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia
Od lewej: Prof. Susan Murphy (Harvard University) – ustępujący prezydent;  Prof. Claudia Klüppelberg (Technische Universität München) – prezydent w latach 2019-2021;  Prof. Adam Jakubowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – prezydent-elekt. [fot. nadesłane]

Od lewej: Prof. Susan Murphy (Harvard University) – ustępujący prezydent; Prof. Claudia Klüppelberg (Technische Universität München) – prezydent w latach 2019-2021; Prof. Adam Jakubowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – prezydent-elekt.

fot. nadesłane

Nowy prezydent Towarzystwa Bernoullich

2019-08-28

Profesor Adam Jakubowski z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK objął funkcję prezydenta elekta Międzynarodowego Towarzystwa Bernoullich.

Profesor został wybrany na to stanowisko podczas 62. zjazdu naukowego ISI World Statistics Congress, który odbył się w dniach 18-23 sierpnia 2019 roku w Kuala Lumpur w Malezji. Podczas kolejnego kongresu, który odbędzie się za dwa lata, zostanie prezydentem Towarzystwa Bernoullich.

Bernoulli Society for Mathematical Statistic and Probability powstało w 1975 r. Zajmuje się wspieraniem rozwoju i upowszechnianiem osiągnięć statystyki matematycznej i teorii prawdopodobieństwa. Sprawuje merytoryczny nadzór nad wysoko cenionymi czasopismami fachowymi ("Stochastic Processes and their Applications", "Bernoulli Journal") oraz koordynuje organizację kilku cyklicznych konferencji naukowych (np. 41st Conference on Stochastic Processes and their Applications, Chicago 2019, 32nd European Meeting of Statisticians, Palermo 2019, 10th Bernoulli-IMS World Congress in Probability and Statistic, który odbędzie się w Seulu w 2020 roku). Towarzystwo Bernoulli ma obecnie ponad 1000 członków z prawie 70 krajów.

Prof. dr hab. Adam Jakubowski urodził się w 1954 roku w Olsztynie. W latach 1973-1978 studiował matematykę teoretyczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku akademickim 1975/76 został uznany za najlepszego studenta UMK. Teorią prawdopodobieństwa zainteresował się w 1975 roku, podejmując współpracę z dr. Andrzejem Kłopotowskim. Od 1978 roku pracuje na UMK. Doktorat obronił na UMK w 1983 r., habilitację uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 1992 r., a w 1998 roku został profesorem tytularnym. Był dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki UMK przez dwie kadencje w latach 1999-2005. Wcześniej przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana. W latach 1995-1997 był przewodniczącym Zespołu Doradców Rektora ds. Systemu Komputerowego, a w latach  1999-2002 - przewodniczącym  Rady Informatycznej UMK. Przez 19 lat był członkiem Senatu UMK (1993-2012). Przez dwie kadencje (2010-2015) był również prezesem Klubu Profesorów im. Ludwika Kolankowskiego. W latach 2008-2010 był członkiem (z wyboru) Rady Nauki. W latach 2011-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Stałego ST w Narodowym Centrum Nauki. W kadencji 2013-2016 uczestniczył w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W okresie 2011-2014 był zastępcą przewodniczącego Komitetu Matematyki PAN. W 2009 roku otrzymał prestiżowy tytuł Fellow of the Institute of Mathematical Statistis.