Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

WNEiZ z wyróżnieniem AACSB

2019-04-10

AACSB International (AACSB) - największa na świecie sieć szkól edukacji biznesowej – w konkursie “2019 Innovations That Inspire” wyróżniła projekt „IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia” prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

WNEiZ UMK znalazł się wśród 21 wyróżnionych szkół biznesowych.

Nagrodzony projekt ma na celu poprawę skuteczności działania publicznych służb zatrudnienia w zakresie zwiększania zatrudnialności bezrobotnych 50+ poprzez adaptację do warunków polskich i rozwijanie lokalnej współpracy oraz opracowanie nowych, skutecznych środków wspomagających rynek pracy.

- Szkoły biznesu, które angażują się w różne dyscypliny i współpracują z przemysłem, są przykładem wizji edukacji biznesowej dla przyszłości zgodnej z misją AACSB - powiedział Thomas R. Robinson, prezes i dyrektor generalny AACSB. - Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wyróżnić Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, który kładzie nacisk na rozwijanie obszarów wiedzy i współpracy, by rozwiązywać krytyczne problemy w celu zmiany społecznej.

W czwartej edycji konkursu “Innovations That Inspire” (Innowacje, które inspirują) wzięto pod uwagę 85 projektów szkół biznesu, które są przykładem przyszłościowych rozwiązań dla edukacji, badań, zaangażowania społeczności lub działań informacyjnych i przywództwa. Do tej pory członkowie AACSB Business Education Alliance wyróżnili ponad 100 innowacji (spośród ponad 800 zgłoszonych), tworząc repozytorium w systemie DataDirect AACSB, aby informować i inspirować innych.

Przegląd wszystkich przedstawionych innowacji

O AACSB International:

Jako największe na świecie stowarzyszenie szkół edukacji biznesowej, AACSB International (AACSB) łączy edukatorów, studentów i biznes w celu osiągnięcia wspólnego celu: stworzenia następnej generacji wielkich liderów. Od 1916 r. AACSB promuje najwyższe standardy doskonałości, jakość i usługi rozwoju zawodowego dla prawie 1700 organizacji członkowskich i ponad 800 akredytowanych szkół biznesu na całym świecie. Misją AACSB jest wspieranie zaangażowania, przyspieszenie innowacji i zwiększenie wpływu na kształcenie biznesowe. Globalna organizacja ma biura w Tampa na Florydzie w USA; Amsterdamie w Holandii i Singapurze.