Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Liderzy zespołów badawczych z Rektorem UMK w ICNT [fot. Andrzej Romański]

Liderzy zespołów badawczych z Rektorem UMK w ICNT

fot. Andrzej Romański

Najlepsze zespoły badawcze na UMK

2019-03-29

4 kwietnia Rektor UMK wręczył nagrody przedstawicielom priorytetowych zespołów badawczych, które wyłoniono w konkursie ogłoszonym w ramach projektu „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza”.

Sposobem na wyłonienie priorytetowych obszarów badań i strategicznych partnerów międzynarodowych jest między innymi identyfikacja najbardziej dynamicznych naukowo i silnie umiędzynarodowionych grup badawczych. W tym celu 11 stycznia 2019 został ogłoszony konkurs „Priorytetowe zespoły badawcze UMK”, adresowany do pracowników UMK, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową, aktywnością na polu pozyskiwania funduszy na badania naukowe i rozwoju kadr oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia UMK.

Do Komisji Konkursowej zostali powołani: prof. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Robert Hołyst, prof. Michał Karoński i prof. Irena Kotowska. Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami, na posiedzeniu 27 marca zdecydowała o ustaleniu listy rankingowej zespołów i przedstawieniu jej Rektorowi UMK. JM Rektor zdecydował o zwiększeniu maksymalnej liczby finałowych zespołów priorytetowych i podniesieniu kwoty dofinansowania na podstawie p. 8iii regulaminu konkursu

Ostatecznie w konkursie wyłoniono osiem zespołów nagrodzonych i osiem wyróżnionych.

Jedną z głównych nagród stanowi wsparcie finansowe. Najlepsze zespoły otrzymają 50.000 zł rocznie, natomiast zespoły wyróżnione 25.000 zł rocznie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. JM Rektor zdecydował również o znaczącym wsparciu administracyjnym dla laureatów.

Nagrodzono zespoły:

 1. Quantum systems for fundamental research group – lider: prof. Roman Ciuryło;
 2. TASQ - Toruń Astrophysics, theoretical Spectroscopy, and Quantum chemistry team – liderzy: dr Agata Karska, dr hab. Katharina Boguslawski, dr Dariusz Kędziera;
 3. Quantum Nanophotonics – lider: Prof. Sebastian Maćkowski;
 4. Galaxy evolution and structure research group – lider: dr. hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK;
 5. LIGHT-LANCET (Life-sciences, Applications, Nano-photonics – Cutting Edge Technologies) – lider: dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK;
 6. ETANT=Ergodic Theory and Analytic Number Theory – lider: prof. Mariusz Lemańczyk;
 7. Interdyscyplinary Team for Research, Conservation and Restoration of the Cultural Heritage at NCU – lider: prof. Elżbieta Basiul, prof. dr hab. Tomasz Ważny, prof. dr hab. Piotr Targowski;
 8. Group for the evaluation of the functional consequences of endogenously generated DNA modifications – lider: dr hab. Daniel Gackowski.

Wyróżniono w konkursie zespoły:

 1. IPM Team (Interdisciplinary Innovation in Personalized Medicine Team) – liderzy: dr hab. Barbara Bojko, dr Justyna Kozłowska, dr hab. Anna Bajek;
 2. Center for Language Evolution Studies – lider: dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK;
 3. Biomedical & phaRmAceutical InterdiscipliNary group – liderzy: prof. Michał Marszałł, prof. Iwona Łakomska;
 4. Medically oriented Molecular BIophysics Team – lider: prof. Wiesław Nowak;
 5. Regenerative Medicine Team – liderzy: dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. Tomasz Drewa, prof. Zbigniew Włodarczyk;
 6. Climate Change Research Unit (CCRU) – liderzy: prof. Rajmund Przybylak, dr hab. Pior Oliński, prof. UMK;
 7. Phylogenetic and biogeographic approaches to ecological community assembly and cladogensis in global ecosystems and in evolutionary time (PhyloGraph) – lider: prof. Krzysztof Szpila;
 8. Environmental Archeology Research Team – lider: prof. Daniel Makowiecki.

W konkursie wzięło udział pięćdziesiąt jeden zespołów reprezentujących niemal wszystkie dyscypliny naukowe i wydziały. Szesnaście nagrodzonych zespołów reprezentuje trzynaście różnych dyscyplin: archeologia, astronomia, biologia, chemia, farmacja, fizyka, geografia, historia, informatyka, językoznawstwo, matematyka, medycyna oraz sztuki piękne i konserwacja. Dziewięć z nich to zespoły interdyscyplinarne. Łącznie we wszystkich nagrodzonych zespołach pracuje ponad stu sześćdziesięciu pracowników, sześćdziesięciu czterech doktorantów i dwudziestu siedmiu studentów.

Konkurs to część projektu, który Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje w ramach przedsięwzięcia „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem projektu jest opracowanie założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni, szczególnie w zakresie wzmocnienia współpracy międzynarodowej.

Galeria zdjęć

Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański] Najlepsze zespoły badawcze na UMK - wręczenie nagród (ICNT, 4.04.2019) [fot. Andrzej Romański]