Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Z pierwszą Nagrodą KARTY

2019-03-28

Dr hab. Mirosław A. Supruniuk, kierownik Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz Muzeum Uniwersyteckiego, został laureatem Nagrody KARTY im. Katarzyny Miernickiej za działania na rzecz pamięci historycznej, służące wspólnocie obywatelskiej.

Wyróżnienie przyznane po raz pierwszy przez Fundację Ośrodka KARTA (FOK) zostało wręczone 27 marca podczas uroczystej gali w kinie „Iluzjon”. Zwycięzca został wyłoniony z grona 54 kandydatur. Jak zaznaczają inicjatorzy - dr hab. Mirosław A. Supruniuk w swojej aktywności, dokonaniach czy i postawie kieruje się szeroko rozumianymi ideami i wartościami upowszechnianymi przez FOK.

Fundatorem Nagrody jest Janusz Miernicki, warszawski przedsiębiorca, od dzieciństwa związany z Mokotowem. Od samego początku istnienia Fundacji, wraz z żoną Katarzyną, przyglądał się jej działalności, w której KARTA chroni i upowszechnia historię widzianą z perspektywy jednostki, działając na rzecz budowania porozumienia i wspólnoty obywatelskiej. W 2018 Janusz Miernicki zdecydował, że chce nagradzać osoby, które podobnie jak KARTA, działają na rzecz pamięci. Dla uczczenia zmarłej w 2007 Katarzyny Miernickiej, Nagroda KARTY nosi jej imię.

Dr hab. Mirosław Adam Supruniuk, twórca i kierownik Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz Muzeum Uniwersyteckiego, współredaktor serii wydawniczej "Archiwum Emigracji", twórca i redaktor naczelny czasopisma "Archiwum Emigracji". Specjalizuje się w badaniach nad dziejami i dorobkiem emigracji polskiej po 1939 roku - w tym głównie nad kulturowymi jej aspektami: historią sztuki, edytorstwem, źródłoznawstwem, biografistyką, bibliografią emigracyjną, emigracyjną prasą i wydawnictwami, a także w badaniach nad dziejami nauki polskiej w Wilnie w XX wieku i historią UMK. Kierował międzynarodowym projektem pn. "Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939 - monografia". Najważniejsze publikacje: "Kultura" Materiały do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu, t. 1-2, Toruń-Warszawa 1994-1995; Bibliografia. "Kultura" 1988-1996; "Zeszyty Historyczne" 1988-1996. Działalność wydawnicza 1988-1996, Paryż 1997 (wspólnie z A. Supruniuk); Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940-2000 (antologia), Toruń 2006; Przyjaciele wolności. Kongres > Wolności Kultury i Polacy, Warszawa 2008; Uniwersytet Stefana Batorego 1919-1939 w fotografiach, Toruń 2009 (wespół z A. Supruniuk); Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1945-2010 w fotografiach, Toruń 2010 (wespół z A. Supruniuk); Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem, Toruń 2011, za którą w 2012 roku otrzymał Nagrodę Historyczną 2012 tygodnika "Polityka" (w kategorii Dział Źródeł); Uniwersytet z łaski bożej. Lata 1945-1946 w historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w prasie i radio, Toruń 2015 (wspólnie z Anna Supruniuk); Życie sztetla w sztuce Żydów polskich na świecie w XX w., Toruń 2016; Malarstwo i rysunek Konstantego Brandla ze zbiorów Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Toruń 2016 (wspólnie z Katarzyna Moskała); Katalog malarstwa, rysunku i grafiki Mariana Kościałkowskiego, t. 1-2, Toruń 2017; (wspólnie z Marta Banaszak); Tajemnicze początki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Wilno i Lwów w Toruniu), Toruń 2017 (wspólnie z Anna Supruniuk); wydał: Leopold Tyrmand, Listy do redaktorów „Wiadomości”, Toruń 2014; Mieczysław Grydzewski, Silva rerum, Warszawa 2014; Gustaw Herling-Grudziński, Listy do redaktorów „Wiadomości”, Toruń 2015. W 2013 roku dr hab. Mirosław A. Supruniuk został laureatem prestiżowego konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej /Custos Monumentorum Rei Publicae/. Nagrodę przyznał Senat RP. Kierownik Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu został uhonorowany za utworzenie tej unikatowej jednostki UMK (w kategorii nagroda krajowa dla osób fizycznych). W kadencji 2015-2018 zasiada w Komitecie Historii Nauki i Techniki przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.