Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Nabór do Żłobka Bam Bam

2019-03-27

Od 1 do 30 kwietnia potrwa nabór do Żłobka Bam-Bam UMK.

Żłobek mieści się w wydzielonej części Domu Studenckiego nr 5 przy ul. Słowackiego 5/7 w Toruniu. Powstał w ramach ministerialnego programu "Maluch na uczelni", którego celem jest pomoc młodym rodzicom w łączeniu nauki i pracy badawczej z rodzicielstwem.

W związku z tym, że żłobek zakwalifikował się do programu Maluch+, w 2019 roku czesne obniżone będzie o 100 zł miesięcznie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci z Torunia – w następującej kolejności:

  • dzieci uczęszczające do żłobka w poprzednim roku akademickim, które nie osiągnęły wieku przedszkolnego, (zapisywane są automatycznie na kolejny rok);
  • rodzeństwo dzieci, które uczęszczają/uczęszczały do Żłobka Bam-Bam UMK;
  • dzieci studentów i doktorantów UMK w Toruniu;
  • dzieci osób zatrudnionych w UMK w Toruniu lub wykonujących zadania na rzecz UMK w Toruniu na podstawie umów cywilno-prawnych.

Nabór do żłobka odbywa się według następującego harmonogramu:

  • od 1 do 30 kwietnia składanie i rejestracja kart zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z wymaganymi dokumentami;
  • od 1 do 15 maja weryfikacja zgłoszeń;
  • do 31 maja ogłoszenie list: dzieci przyjętych do żłobka od 1 września oraz listy rezerwowej – poprzez wywieszenie jej w budynku żłobka oraz na stronie www.zlobekbambam.pl (identyfikacja dzieci będzie możliwa na podstawie ich numeru PESEL);
  • do 30 czerwca podpisywanie umów z rodzicami.

Wniosek o miejsce w żłobku powinien zawierać kartę zgłoszeniową oraz zaświadczenie rodzica lub rodziców o statusie studenta lub doktoranta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu bądź o zatrudnieniu na UMK. Dokumenty należy złożyć do końca kwietnia w siedzibie żłobka.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin naboru

Więcej o Żłobku Bam-Bam UMK.