Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Wspólnie ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego

2019-03-13

Uniwersytet Mikołaja Kopernika podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu – Szkołą Mistrzostwa Sportowego.

Podpisanie umowy, którą sygnowali prorektor UMK ds. studenckich i polityki kadrowej prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz  dyrektor SMS Jacek Królikiewicz, odbyło się 13 marca w Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Wydarzenie towarzyszyło spotkaniu władz Uniwersytetu i dyrekcji UCS ze studentami-sportowcami, opiekunami naukowo-dydaktycznymi, prodziekanami wydziałów i przedstawicielami administracji centralnej, biorących udział w programie kariery dwutorowej student-sportowiec.

Ten nowatorski uniwersytecki program będzie stanowił oś łączącą UMK ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego. Podpisany dokument ma charakter ramowy i zakłada współpracę o długofalowym charakterze. W umowie szczególnie podkreślono realizację celów statutowych UMK i SMS, strategii rozwoju aktywności fizycznej Uniwersytetu oraz założeń metodyczno-programowych Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Przedmiotem umowy jest ustalenie reguł współpracy Uniwersytetu i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w zakresie wspierania sportowo utalentowanej młodzieży. Sygnatariusze porozumienia będą podejmowali działania na rzecz zrównoważonego rozwoju młodzieży w sposób umożliwiający elastyczne łączenie treningu sportowego na wysokim poziomie i edukacji na poziomie średniej szkoły oraz późniejszych studiów uniwersyteckich. Przewidziano  wspólne projekty dydaktyczne skierowane do uczniów.