Wiadomości

Inwestycje dla sztuki i sportu

2019-03-06

Z początkiem roku na UMK ruszyła realizacja dwóch ważnych inwestycji: budowa Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego oraz rozbudowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.

Trzykondygnacyjny budynek Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego o kubaturze 21 360 m³ i powierzchni użytkowej 2 286 m² stanie przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK, pomiędzy ulicami Bema i Fałata. W styczniu nastąpiło przekazanie wykonawcy terenu pod inwestycję, a pierwsze prace objęły przygotowanie parkingu tymczasowego wzdłuż ul. Fałata oraz wykonanie przyłączy do sieci sanitarnej i wodociągowej.

Zgodnie z umową budowa ma zakończyć się do połowy marca 2021 r., a planowany termin przekazania obiektu do eksploatacji wyznaczono na 30 kwietnia 2021 r.

W ramach Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy WSzP funkcjonować będzie: Laboratorium Badań i Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, Laboratorium Badań i Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Pracownia Fotograficzna, Laboratorium Badań Fizyko-chemicznych i Nieniszczących, Laboratorium Badań i Konserwacji Papieru i Skóry, Laboratorium Badań i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej, Pracownia Inwentaryzacji i Badań Zabytków Architektury. Centrum prowadzić będzie działalność badawczą i usługową w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego, ale również inne badania na potrzeby podmiotów zewnętrznych, m.in. badania składu i właściwości materiałów produkowanych lub przewidzianych do wdrożenia.

Budowa CBiKDK jest głównym elementem projektu „Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kwota wynagrodzenia dla wykonawcy, którym jest firma ERBUD, to 31 340 000 zł.

Więcej szczegółów

Miesiąc później wbito pierwszą łopatę pod rozbudowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. św. Józefa 17. W lutym przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, rozpoczęto również roboty ziemne.

Zakres prac, na które wykonawca – Zakład Usługowo-Handlowy Leszek Piotrowski - ma 400 dni, obejmuje: budowę hali treningowej o powierzchni ok. 2900 m², budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią w postaci sztucznej trawy, budowę boisk do siatkówki plażowej, kortów tenisowych, siłowni plenerowej, placów zabaw, ścieżki rekreacyjnej, a także kompleksowe zagospodarowanie terenu. Wielofunkcyjna hala sportowa, która powstaje w ramach inwestycji, będzie dwusektorowa. Zgodnie z projektem - na parterze rozlokowano kompleks szatniowy hali sportowej i boisk zewnętrznych. W części parteru znajdą się również pomieszczenia administracyjne oraz sala dydaktyczno-konferencyjna. W obiekcie powstaną także laboratorium wysiłku fizycznego oraz centrum rehabilitacji sportowej. Laboratorium, zlokalizowane na parterze, będzie wyposażone w instrumenty i urządzenia do diagnostyki sportowej. Badaniom będą mogli zostać poddani zarówno przedstawiciele dyscyplin wytrzymałościowych, jak i sportów drużynowych. Pierwsze piętro zajmie centrum rehabilitacji sportowej. Obok kompleksowej odnowy biologicznej w postaci saun i miejsca do relaksu przewidziano specjalistyczne zabiegi krioterapii oraz balneoterapii. Na piętrze swoje miejsce znajdą również fizjoterapeuci oraz fizykoterapeuci, którzy będą przyjmować w aż ośmiu gabinetach. Uzupełnieniem będą dwie sale do rehabilitacji, w tym terapii master oraz ugul.

Oddanie obiektu do eksploatacji zaplanowano na 30 kwietnia 2020 r. Wynagrodzenie dla wykonawcy wyniesie 15 100 000 zł.

Więcej szczegółów