Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Adam Zakrzewski] fot. Adam Zakrzewski

Honorowi Profesorowie

2019-02-13

Dwaj emerytowani naukowcy z UMK: prof. dr hab. Janusz Tondel i prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk zostali podczas Święta Uniwersytetu wyróżnieni tytułem Honorowego Profesora.

Tytuł Honorowego Profesora UMK przyznaje Senat Uniwersytetu na wniosek Kapituły Wyróżnień Honorowych. Jest on nadawany profesorom o wybitnym dorobku naukowym, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli na emeryturę. Każdego roku Senat może przyznać najwyżej trzy takie wyróżnienia. Po raz pierwszy wręczono je w roku 2015. W tym roku w wyniku decyzji Senatu tytuł Honorowego Profesora otrzymali prof. dr hab. Janusz Tondel z Wydziału Nauk Historycznych UMK oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK.

Statuetki Honorowego Profesora wręczone zostały podczas obchodów Święta Uniwersytetu 19 lutego.

Prof. dr hab. Janusz Tondel z Wydziału Nauk Historycznych - badacz i specjalista w zakresie historii bibliotek, księgarstwa oraz bibliofilstwa na obszarze Prus Książęcych, głównie Królewca. Jest uznanym i cenionym w kraju i za granicą uczonym posiadającym bogaty dorobek naukowy, za który otrzymał liczne nagrody w tym Ministra Edukacji Narodowej.

 

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - badacz i specjalista w zakresie spektralnej tomografii optycznej. Osiągnięcia naukowe w obszarze prowadzonych badań zapewniły Profesorowi wysoką pozycję i rozgłos na całym świecie. Za swój dorobek został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz nagrodą Ministra.