Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Prof. Szymańska w PAN

2019-02-07

Prof. dr hab. Daniela Szymańska z Wydziału Nauk o Ziemi UMK została wybrana w skład Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN) został utworzony w 1953 r. i stanowi ważny ośrodek badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Rada Naukowa Instytutu sprawuje bieżący nadzór nad jego działalnością, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową. Zadania Rady

Prof. dr hab. Daniela Szymańska pracuje na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego. Na UMK zatrudniona od IV roku studiów. Specjalizuje się w badaniach procesów i struktur osadnictwa miejskiego w Polsce i na świecie, a także zagadnieniach ludnościowych oraz zrównoważonego rozwoju miast i regionów (w tym ekorozwoju, smart cities). Jest autorką wielu książek i artykułów naukowych wydanych w kraju i za granicą, członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN. Jest inicjatorką i redaktorem głównym czasopisma Bulletin of Geography. Socio-economic Series. Odbyła staże naukowe na uniwersytetach krajowych i zagranicznych.