Wiadomości

[fot. Nadesłane] fot. Nadesłane

W stronę Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego

2019-02-01

Trwają przygotowania do powołania w Toruniu Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego. Dokumenty dotyczące przyszłej współpracy w jego ramach wymieniły 1 lutego władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Akademickiego Związku Sportowego UMK.

Inicjatywa związana jest z rozwojem programu kariery dwutorowej student-sportowiec, który funkcjonuje na UMK, a jej celem jest wspieranie szkolenia studentów uzdolnionych sportowo, przygotowujących się do mistrzowskich imprez międzynarodowych, w tym uniwersjad oraz akademickich mistrzostw świata, a w dalszej perspektywie czasowej igrzysk olimpijskich. Więcej

Wniosek o utworzenie ACSS, który został złożony pod koniec 2018 r., został już pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Główny AZS. Ostatnim etapem przedcertyfikacyjnym było wypracowanie i podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem a AZS UMK. Uroczyste przekazanie dokumentów przez prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę – prorektora UMK ds. studenckich i polityki kadrowej oraz Henryka Bosia – prezesa AZS UMK odbyło się 1 lutego podczas ceremonii rozpoczęcia półfinału Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu.

Nadzór nad działalnością ACSS w Toruniu będzie sprawować Rada Naukowo-Programowa złożona z przedstawicieli UMK i AZS UMK. Do jej zadań będzie należało m.in. udostępniania materiałów informacyjnych oraz efektów badań naukowych, opracowywanych planów szkoleniowych, powiązania tematyki prac naukowo-badawczych prowadzonych w Uniwersytecie z praktyką treningu sportowego w ACSS Toruń i programem kształcenia studentów oraz współpracy w zakresie dokształcania zawodowego trenerów, organizacji szkoleń i konferencji.

Więcej o warunkach umowy