Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Pożegnanie kanclerz Justyny Morzy

2019-02-01

Z końcem stycznia społeczność UMK pożegnała odchodzącą na emeryturę kanclerz mgr Justynę Morzy, która z naszą uczelnią była związana zawodowo przez blisko 42 lata.

W uroczystości wzięli udział m.in. rektorzy, z którymi Pani Kanclerz współpracowała - najpierw przez prawie 20 lat kierując Biurem Rektora, a następnie zasiadając we władzach administracyjnych uczelni (jako zastępca dyrektora administracyjnego ds. organizacyjnych i zastępca kanclerza ds. organizacyjnych, a od 2012 r. – kanclerz UMK).

Mgr Justyna Morzy została zatrudniona w administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 maja 1977 r. na stanowisku referenta w Dziale Współpracy z Zagranicą, jeszcze jako studentka polonistyki. Następnie od 1979 r. rozpoczęła pracę w Sekretariacie Rektora, a od dnia 1 stycznia 1982 r. zostało jej powierzone stanowisko kierownika Biura Rektora. Z dniem 1 kwietnia 2001 r. została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora administracyjnego ds. organizacyjnych, a od dnia 1 września 2005 r., w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – zastępcy kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ds. organizacyjnych. 1 grudnia 2012 r. została zatrudniona na stanowisku kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którą to funkcję pełniła do końca stycznia 2019 r. Będąc od ponad czterdziestu lat pracownikiem Uniwersytetu, Justyna Morzy poświęciła mu praktycznie całą swoją aktywność zawodową, a dzięki swojemu zaangażowaniu i ciągłemu rozwojowi pokonywała kolejne szczeble administracji ogólnouniwersyteckiej. Odpowiednio do zajmowanych stanowisk i piastowanych funkcji jej działalność zawsze była ukierunkowana na właściwe funkcjonowanie Uniwersytetu, dla którego rozwoju nigdy nie szczędziła czasu. Jej praca zawodowa to odpowiedzialność nie tylko za sprawne bieżące funkcjonowanie najpierw Biura Rektora, a następnie całej administracji uniwersyteckiej, ale także za najważniejsze wydarzenia w ostatnich kilkudziesięciu latach funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do najważniejszych z nich można zaliczyć wizytę Papieża Jana Pawła II, doktoraty honoris causa, odnowienia doktoratów, jubileusze Uniwersytetu, Święta Uniwersytetu, Colloquia Torunensia, konferencje rektorów, inauguracje roku akademickiego i wiele innych.

Galeria zdjęć

Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański] Pożegnanie p. Kanclerz Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański]