Wiadomości

W spotkaniu wzięli udział rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, prorektor prof. dr hab. Beata Przyborowska oraz dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK i dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK [fot. Andrzej Romański]

W spotkaniu wzięli udział rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, prorektor prof. dr hab. Beata Przyborowska oraz dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK i dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK

fot. Andrzej Romański

Wokół jakości kształcenia

2019-01-30

Wyniki przeprowadzonego w 2018 roku badania satysfakcji pracowników i rekomendacje dotyczące dalszego budowania kultury jakości na UMK były tematem spotkania władz z przedstawicielami Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

W spotkaniu udział wzięli: rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Beata Przyborowska oraz przedstawiciele Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia: dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (przewodniczący Rady) oraz dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK (wiceprzewodniczący).

W dyskusji podnoszono m.in. potrzeby i problemy pracowników pionu administracyjnego uczelni, uwarunkowania i plany dotyczące polityki premiowania i wynagrodzeń oraz wyzwań związanych z zarządzaniem kadrami na poziomie katedr. Rozmawiano także na temat polityki UMK w sprawie kształtowania stosunków międzyludzkich w miejscu pracy i konsekwentnego piętnowania naruszeń godności, a także niezbędnych usprawnień w procesie komunikowania zmian i planów dotyczących funkcjonowania całej uczelni, jak i poszczególnych grup pracowników.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.jakosc.umk.pl.