Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Rektor Dziawgo rezygnuje

2019-01-03

Prof. dr hab. Danuta Dziawgo rezygnuje z funkcji prorektora UMK ds. ekonomicznych i rozwoju. Pani Rektor będzie ubiegać się o członkostwo w pierwszej Radzie Uczelni.

Rektor Danuta Dziawgo przestanie pełnić swoją funkcję z końcem stycznia. Jej decyzja związana jest z powołaniem nowego organu wprowadzonego wraz z reformą szkolnictwa wyższego, Rady Uczelni, do którego zamierza kandydować. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z funkcjami kierowniczymi na Uniwersytecie. Jak podkreśla Pani Rektor, Rada Uczelni przejmuje część kompetencji dotychczasowego prorektora odpowiedzialnego za finanse, będzie m.in. monitorować gospodarkę finansową Uczelni, opiniować plan rzeczowo-finansowy i zatwierdzać sprawozdanie z jego wykonania.

Członków Rady Uczelni wybierze Senat. Rektor UMK, prof. dr hab. Andrzej Tretyn poinformował, że wobec nowych kompetencji Rady funkcja prorektora ds. ekonomicznych zostanie zlikwidowana.

Danuta Dziawgo jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Funkcję prorektora ds. ekonomicznych pełni od 2012 r.