Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Ostatni przystanek Orient Expressu

2018-12-06

Ostatniej odsłonie tegorocznego cyklu „Orient Express - ludzie" patronowało hasło „Ludzie religii”, a jej gościem był Nedal Abu Tabaq. Spotkanie rozpoczęło się 6 grudnia o godz. 17:00 w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu. Wstęp wolny.

Cykl organizowany jest przez Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra” przy Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK pod kierownictwem dr Magdaleny Lewickiej. Wstęp na spotkania jest wolny. W tym roku akademickim „Orient Express” kontynuowany jest w formule spotkań z przedstawicielami świata arabskiego mieszkającymi w Polsce, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi współegzystowania osoby pochodzącej z innej kultury w naszym kraju.

Nedal Abu Tabaq – z pochodzenia Palestyńczyk, urodził się 14 stycznia 1971 r. w Al-Chafdżi w Arabii Saudyjskiej, gdzie wyemigrowali jego rodzice. Szkołę średnią ukończył w Kuwejcie, a w 1998 roku przyjechał w ramach stypendium do Polski, by podjąć studia medyczne. W 1997 roku zdobył tytuł lekarza na Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie). W czasie studiów czynnie angażował się w działania na rzecz integracji studentów muzułmańskich i został członkiem Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w Polsce. W międzyczasie rozpoczął czteroletnie studia teologiczno-prawnicze we Francji, które ukończył w 2004 roku. Następnie zawodowo zajął się posługą religijną i opieką nad wspólnotą muzułmańską w Lublinie, został imamem oraz dyrektorem Lubelskiego Centrum Islamu. Jest współzałożycielem Ligi Muzułmańskiej w RP, która jako związek wyznaniowy została zarejestrowana w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w 2004 roku. Od wielu lat pełni funkcję przewodniczącego Rady Imamów – organu wyodrębnionego w ramach Ligii Muzułmańskiej, w której zasiadają osoby legitymujące się wyższym wykształceniem w zakresie prawa i teologii islamu, a od 2008 roku jest muftim Ligi Muzułmańskiej RP. W 2016 roku został przewodniczącym Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształcenia Kulturalnego, powołanego w 1996 roku, którego zadaniem jest propagowanie wiedzy na temat kultury i cywilizacji islamu oraz współpraca z innymi organizacjami działającymi w tym zakresie w Polsce. Reprezentuje tzw. islam środka, a więc akceptuje w sferze życia społecznego wszystko to, co nie sprzeciwia się w sposób oczywisty zasadom islamu i jest wobec religii co najmniej neutralne. Jest przywiązany do tradycji intelektualnej islamu i duchowego wymiaru religii. Uważa, że wiedza i akceptacja innych jest kluczem pokojowego współistnienia wielu kultur i religii na świecie. Aktywnie uczestniczy w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym poprzez wykłady i szkolenia, artykuły prasowe i publikacje, wywiady i komentarze, udział w programach telewizyjnych oraz ważnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych. Obecnie zajmuje się tłumaczeniem Koranu na język polski. Jest ojcem trojga dorosłych już dzieci, które wychował w duchu wartości islamskich. Ma wielu przyjaciół zarówno wśród wyznawców islamu, jak i chrześcijaństwa oraz judaizmu. Jego pasją są filmy, a stopniowo spełnianym marzeniem – podróże.