Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Fizyka wokół nas: problem smogu

2018-11-29

„Od smogu do globalnego ocieplenia” – to temat drugiego wykładu z cyku „Fizyka wokół nas”, na który zapraszał Instytut Fizyki UMK. Wykład odbył się 6 grudnia, a wygłosił go dr hab. Krzysztof Markowicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie poświęcone było aktualnym problemom fizyki atmosfery, które nie tylko nurtują naukowców, ale są również przedmiotem wielu dyskusji toczonych w przestrzeni publicznej. Jednym z nich jest smog, który co roku w okresie jesienno-zimowym pojawia się niemal w każdej miejscowości w Polsce. W ramach referatu dyskutowane były procesy fizyczne odpowiedzialne za rozwój i zanik smogu, omówiony został także stan wiedzy na temat zmian stopnia zanieczyszczenia powietrza w Polsce w ostatnich latach. Dyskusji zostało poddane również oddziaływanie smogu na system klimatyczny w kontekście globalnego ocieplenia. Uczestnicy wykładu dowiedzieli się, jakie zmiany klimatu obserwuje się obecnie i jakie są ich przyczyny. Podstawowym pytaniem, jakie stawiali sobie do tej pory naukowcy dotyczyło procentowego wpływu człowieka na system klimatyczny. Coraz częściej jednak zastanawiają się, czy można zahamować zmiany klimatu na Ziemi i jakie mogą być tego koszty. Dla przykładu znaczące redukcje emisji gazów cieplarnianych wiążą się z bardzo wysokimi kosztami, jakie musimy ponieść jako cywilizacja, dlatego argumenty naukowców muszą być bezdyskusyjne, aby mogły przekonać decydentów do zmiany polityki.

Dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW - fizyk atmosfery, kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor 59 publikacji z WoS, które były do tej pory cytowane ponad 1300 razy. Uczestniczył w kilku międzynarodowych eksperymentach badawczych oraz koordynował badania z zakresu fizyki atmosfery w Polsce i w Arktyce. Główne zainteresowania naukowe to wpływ aerozoli na klimat, transfer promieniowania w atmosferze, zmiany klimatu Ziemi oraz metody teledetekcyjne w zakresie obserwacji aerozoli atmosferycznych. Jest współzałożycielem i koordynatorem aerozolowej sieci badawczej Poland-AOD. Popularyzator nauki, członek rady naukowej programu edukacyjnego GLOBE.

 

Cykl zatytułowany „Fizyka wokół nas” adresowany jest do osób ciekawych świata, nowych technologii, fizycznych paradoksów, najnowszych badań oraz „starych” problemów fizycznych. Celem wykładów jest odczarowanie fizyki i przybliżenie jej odbiorcom, dlatego też język prelekcji będzie przystępny i zrozumiały. - Mamy nadzieję, że wykłady zainteresują jak największą grupę odbiorców – mówią organizatorzy. - Szerokie uczestnictwo w takich wydarzeniach jest ważne szczególności dzisiaj, kiedy postawy i zachowania antynaukowe stają się bardzo powszechne w polskiej ( i nie tylko) przestrzeni publicznej, a uproszczenia, półprawdy, opieranie się na niesprawdzonych teoriach czy całkowite ignorowanie dowodów i badań naukowych są zmorą naszych czasów.

Wszystkie wykłady odbywają się w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu, ul. Grudziądzka 5/7 w sali 26. Początek zawsze o godz. 17:15.