Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Debata: #Alkohol - z ograniczeniami czy bez?

2018-11-26

Fundacja Art Watch, Wydział Humanistyczny UMK oraz partner - Urząd Miasta Torunia zapraszały na debatę w ramach konsultacji społecznych zatytułowaną „#Alkohol - Z ograniczeniami czy bez?”. Spotkanie odbyło się 28 listopada o godz. 17:00 w „Harmonijce”.

W związku z nowelizacją „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” władze Torunia rozważają wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w strefie staromiejskiej. Celem debaty było przedstawienie mieszkańcom różnych rozwiązań wprowadzonych w innych gminach, a także zaprezentowanie wyników badań opinii mieszkańców Torunia na temat rozważanych ograniczeń.

W debacie udział wzięli:

  • dr Jacek Szczepkowski – kierownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz European Brief Therapy Association, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK;
  • dr Wojciech Goszczyński – socjolog w Instytucie Socjologii UMK, zajmujący się m.in. badaniem użyteczności koncepcji socjologii publicznej, animacji społeczności lokalnych, partnerstwa i partycypacji w rozwoju lokalnym;
  • przedstawiciel samorządu Gminy Miasta Sopotu, gdzie wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach między godziną 2 w nocy a 6 rano;
  • przedstawiciel samorządu Miasta Stołecznego Warszawy, w którym mieszkańcy sprzeciwili się wprowadzeniom ograniczeń sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych

    Prowadzenie i moderowanie dyskusji – dr Wojciech Goszczyński.

Dyskusja odbyła się w siedzibie Wydziału Humanistycznego UMK (u. Fosa Staromiejska 1).

Wydarzenie na Facebooku