Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Nowoczesne zarządzanie z SINDBAdem

2018-11-22

22 listopada 2018 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podpisał umowę z firmą SIMPLE SA, która dostarczy i wdroży system informatyczny wspomagający proces zarządzania uczelnią – System Integrujący Naukę, Dydaktykę, Badania i Administrację (w skrócie  SINDBAd).

System SINDBAd zostanie zrealizowany jako część projektu Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni. Nowe narzędzie obejmie obszary: finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, planowania i analiz, zakupów, kształcenia, nauki i projektów. Jego wdrożenie pozwoli ograniczyć konieczność ponownego wprowadzania tych samych danych do systemu informatycznego i maksymalnie wykorzystać efekty wynikające z przetwarzania tych danych. SINDBAd pozwoli też na wprowadzenie elektronicznej obsługi wielu procesów, zwłaszcza obiegu dokumentów księgowych.

Również w ramach Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 20 listopada został ogłoszony przetarg dotyczący rozbudowy systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania uczelnią w części bydgoskiej UMK. Równolegle w kampusie toruńskim prowadzone są prace zmierzające do ujednolicenia metod autoryzacji dostępu do komputerów w całej administracji. Rezultatem tych prac będzie zmniejszenie liczby haseł, które obecnie są wykorzystywane przez osoby pracujące w systemach centralnych.

Projekt przewiduje także szkolenia dedykowane pracownikom administracji. Szkolenia już się rozpoczęły, a ich zakres obejmuje:

  • zaawansowany branżowy język angielski (dla 75 osób);
  • kontrolę zarządczą (dla 200 osób);
  • zaawansowaną obsługę arkusza kalkulacyjnego (dla 500 osób);
  • zaawansowane zagadnienia informatyczne (dla 33 osób).

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy z firmą SIMPLE SA w sprawie systemu SINDBad (Collegium Maximum, 22.11.2018) [fot. Andrzej Romański] Podpisanie umowy z firmą SIMPLE SA w sprawie systemu SINDBad (Collegium Maximum, 22.11.2018) [fot. Andrzej Romański] Podpisanie umowy z firmą SIMPLE SA w sprawie systemu SINDBad (Collegium Maximum, 22.11.2018) [fot. Andrzej Romański] Podpisanie umowy z firmą SIMPLE SA w sprawie systemu SINDBad (Collegium Maximum, 22.11.2018) [fot. Andrzej Romański] Podpisanie umowy z firmą SIMPLE SA w sprawie systemu SINDBad (Collegium Maximum, 22.11.2018) [fot. Andrzej Romański] Podpisanie umowy z firmą SIMPLE SA w sprawie systemu SINDBad (Collegium Maximum, 22.11.2018) [fot. Andrzej Romański] Podpisanie umowy z firmą SIMPLE SA w sprawie systemu SINDBad (Collegium Maximum, 22.11.2018) [fot. Andrzej Romański] Podpisanie umowy z firmą SIMPLE SA w sprawie systemu SINDBad (Collegium Maximum, 22.11.2018) [fot. Andrzej Romański]