Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Skok w dziedzinowym Rankingu THE

2018-11-08

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazł się w czołówce polskich uczelni sklasyfikowanych w ogłoszonej właśnie dziedzinowej odsłonie rankingu Times Higher Education – jednego z najbardziej prestiżowych międzynarodowych rankingów szkół wyższych.

UMK został ujęty w trzech spośród czterech dziedzinowych klasyfikacji THE World University Rankings 2019 by subject opublikowanych w listopadzie.

W zakresie nauk medycznych ranking uwzględnił tylko dwa polskie uniwersytety: Jagielloński (w przedziale miejsc 401-500 na świecie) oraz właśnie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (sklasyfikowany w przedziale 601+). Tę samą lokatę UMK zajął w zestawieniu odnoszącym się do nauk o życiu (za Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a w zakresie nauk fizycznych UMK (w Polsce wyprzedzony również jedynie przez UW, UJ i UAM) znalazł się w przedziale 601-800.

We wcześniejszych, ogłoszonych w październiku rankingach dziedzinowych, UMK figuruje w dwóch: poświęconym naukom społecznym (miejsce 601+) oraz naukom humanistycznym i sztuce (401+). Z końcem listopada Times Higher Education opublikuje ostatnie tegoroczne listy odnoszące się do osiągnięć uczelni w informatyce oraz inżynierii.

THE World University Rankings 2019 by subject opracowywany jest – podobnie jak główny ranking THE - na podstawie 13 kryteriów pogrupowanych w pięć kategorii: nauczanie, umiędzynarodowienie, badania naukowe, cytacyjność i współpraca z biznesem. Twórcy zestawienia biorą pod uwagę trzy elementy misji uczelni: edukację, naukę i transfer wiedzy.

Więcej o rankingu