Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Wizja doskonałości badawczej

2018-11-06

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzyma 1 mln zł na realizację projektu w ramach ministerialnego przedsięwzięcia „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Jednym z podstawowych celów określonych w Strategii Rozwoju UMK na lata 2019-2025 jest uzyskanie statusu uczelni badawczej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało UMK środki na realizację projektu „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wizja doskonałości badawczej”, który pomoże ten cel osiągnąć.

Jego głównymi zadaniami są podniesienie międzynarodowej rozpoznawalności uczelni, wzmocnienie współpracy badawczej z ośrodkami o wysokiej renomie międzynarodowej, podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, przyciągnięcie najzdolniejszych kandydatów z kraju i z zagranicy oraz podniesienie jakości zarządzania uczelnią.

Kierownikiem projektu realizowanego od grudnia 2018 r. do końca maja 2019 r. będzie prorektor UMK ds. badań naukowych prof. dr hab. Jacek Kubica.