Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Wielki skok w rankingu QS

2018-10-31

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazł się w pierwszej setce uczelni w rankingu Emerging Europe and Central Asia, organizowanym przez jedną z trzech najbardziej prestiżowych organizacji rankingowych - QS. Nasza uczelnia odnotowała rekordowy awans (o 19 pozycji) i obecnie plasuje się na 88. miejscu.

Wysokie miejsce w rankingu QS Emerging Europe and Central Asia pokazuje silną naukową pozycję UMK, a duży awans potwierdza efektywność wprowadzanych na uczelni zmian oraz zasadność ambicji naszej uczelni, aby w niedługiej przyszłości uzyskać status uczelni badawczej.

Tradycyjnie na czele rankingu QS Emerging Europe and Central Asia znalazły się uczelnie rosyjskie – Lomonosov State University and Novosibirsk State University.

W rankingu brane są pod uwagę następujące kryteria: opinia wykładowców (30% oceny ogólnej), opinia pracodawców (20%), stosunek liczby studentów do liczby wykładowców (10%), stosunek liczby publikacji w bazie Scopus w relacji do liczby pracowników (10%), tzw. cytacyjność publikacji naukowych na podstawie Scopus (5%), Web impact (5%), odsetek wykładowców zagranicznych (2.5%) oraz odsetek studentów zagranicznych (2.5%).

Ranking przeprowadzany jest od 2004 roku przez organizację Quacquarelli Symonds zajmującą się problematyką nauczania na poziomie wyższym. Najważniejszym celem rankingu jest umożliwienie kandydatom na studia racjonalnego wyboru uczelni oraz popularyzacja idei studiowania poza krajem ojczystym.

QS Emerging Europe and Central Asia